Czy Sprawiedliwy Handel naprawdę działa? Spotkanie z przedstawicielem organizacji Sprawiedliwego Handlu z Indii.

16 marca, 2015

FairtradeNa coraz większej liczbie produktów, także tych dostępnych w supermarketach, można spotkać znaki certyfikacyjne Sprawiedliwego Handelu. Jednym z nich jest logo systemu certyfikacji Fairtrade.

Ich obecność na opakowaniu produktów spożywczych stanowi dowód na to, że zawarte w nich surowce zostały wytworzone w sposób etyczny, z poszanowaniem środowiska naturalnego a jego producenci w krajach Globalnego Południa otrzymali zań godne wynagrodzenie.

WFTO

Sprawiedliwy Handel jest formą pomocy rozwojowej realizowanej przez firmy, organizacje pozarządowe i konsumentów, której celem jest wspieranie drobnych wytwórców i ich rodzin z krajów rozwijających się.

Tradycja ruchu Fair Trade zrodziła się w latach 40. i 50. XX wieku, wiązała się wtedy z promocją i sprzedażą przez misjonarzy rękodzieła dostarczanego przez małe społeczności lokalne z Ameryki Środkowej. Obecnie po 65 latach wysiłków Sprawiedliwy Handel stał się w wielu krajach ruchem społecznym działających na rzecz zarówno wytwórców rękodzieła jak i drobnych producentów rolnych dostarczających na półki naszych sklepów np.: kawę, herbatę, owoce egzotyczne , cukier, kwiaty itd.

Zgodnie z definicją Sprawiedliwy Handel jest to „partnerstwo w handlu, opierające się na dialogu, przejrzystości i szacunku, które dąży do większej równości w handlu międzynarodowym  i zapewnienia zrównoważonego rozwoju, m.in. przez  gwarantowane ceny minimalne, które zapewniają producentom godne wynagrodzenie za ich pracę, premie na inwestycje rozwojowe dla lokalnych społeczności, przedpłaty i długoterminowe umowy”. Wykluczone jest stosowanie procedur niedemokratycznych, dyskryminacja, praca dzieci i praca niewolnicza oraz niszczenie środowiska.

Ale czy Sprawiedliwy Handel naprawdę działa? Czy wybierając produkty Fair Trade jako odpowiedzialni konsumenci rzeczywiście przyczyniamy się do rozwoju bardziej uczciwego handlu?
Już 28 kwietnia br. będzie się o tym można przekonać osobiście i to bez opuszczania Częstochowy. W tym dniu odwiedzi nasze miasto pan Vikas Kumar, przedstawiciel organizacji Tara Projects, największej organizacji Sprawiedliwego Handlu w Indiach oraz przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu. Powstała w Delhi w latach 70. Tara Projects współpracuje obecnie z około 20 małymi grupami (kooperatywy, mikroprzedsiębiorstwa, pracownie rodzinne, grupy wsparcia) gromadzącymi około 600 rzemieślników w przeważającej części kobiet, w prowincjach Uttar Pradesh, Hariana i Radżastan. Od samego początku Tara angażuje się w produkcję i sprzedaż produktów rękodzieła tworzonego przez drobnych wytwórców, których większą część stanowią kobiety. Stowarzyszenie stanowi również podporę finansową oraz logistyczną dla małych warsztatów (m.in. poprzez udzielanie mikrokredytów) oraz oferuje szkolenia zawodowe rzemieślnikom (m.in. krawiectwo, techniki handlu, informatykę, strategię rozwoju produktu).

Organizacja prowadzi również działalność edukacyjną, wcielając w życie kampanie edukacyjne oraz promując zróżnicowane programy społeczne i działa na rzecz dostępu do edukacji w celu zwalczania pracy dzieci. Kampanie prowadzone przez Tara obejmują zagadnienia takie jak (nie)sprawiedliwy handel, praca dzieci, prawa kobiet, nierówności społeczno-ekonomicznych, dostępu do służby zdrowia, problemy ekologiczne itd.

WFTDay

Wizyta w Częstochowie stanowi element obchodów przypadającego na 9 maja Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu, który w tym roku odbywa się pod hasłem Urzeczywistnianie równości (Making equality real).

Wizyta została zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu i częstochowski Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, we współpracy z Akademią im. Jana Długosza, Biblioteką Publiczną im. dr. W. BiegańskiegoI. Społecznym Liceum Ogólnokształcącym i Społecznym Gimnazjum nr 2 im. Z. Herberta STO w Częstochowie.

Wizyta jest realizowana w ramach projektu  Vote 4 Fair Trade we współpracy z belgijską organizacją Oxfam Magazine de Monde. Projekt EUfinansowany jest przez UE.
 

Na spotkania zapraszamy:
– o godz. 13:15 do Akademii im. J. Długosza przy ul. Waszyngtona 4/8 (sala 121) oraz 
– o godz. 16:00 do Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego przy Al. NMP 22.

Wstęp wolny. Uczestnicy będą mieli także możliwość spróbować produktów Fair Trade.

Dodatkowe spotkanie w I. Społecznym Liceum Ogólnokształcącym i Społecznym Gimnazjum nr 2 im. Z. Herberta STO w Częstochowie jest otwarte wyłącznie dla uczniów tych szkół.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na:
– stronie internetowej www.pihrb.org
– na Facebooku https://www.facebook.com/events/1391266464523220

KONTAKT:  Beata Faracik – beata.faracik@pihrb.org; + 48 503 111 721

PARTNERZY:

PSSH PIHRBlogo_uczelniAJD   

logo4Biblioteka Miejska  SLO_LOG1     logogimSTO

Skip to content