Konsultacje eksperckie rządu Szkocji dot. Krajowych Planów Działań, 5 czerwca 2018

2 czerwca, 2018

Wystąpienie prezeski PIHRB, Beaty Faracik, rozpocznie pierwszą sesję konsultacji eksperckich nt. „Securing Sustainable and Accountable Business in Europe: the role of National Action Plans (NAPs)”, które odbędą się w dniu 5 czerwca 2018 r. w Edynburgu z inicjatywy rządu Szkocji i we współpracy z Duńskim Instytutem Praw Człowieka oraz University of St. Andrews.

Ze szczegółowymi informacjami na temat wydarzenia, w tym jego szczegółowym programem można się zapoznać tutaj.

Informacje/Program

Skip to content