„Odpowiedzialny biznes – odpowiedzialny rozwój” – Konferencja w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, 29.06.2018

25 czerwca, 2018

Zachęcamy do udziału w konferencji pt.Odpowiedzialny biznes – odpowiedzialny rozwój. Należyta staranność w łańcuchach dostaw. Standardy i praktyka, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, i której jedną z prelegentów jest także prezeska naszego instytutu, Beata Faracik.
Podczas konferencji omawiane będą zagadnienia związane z należytą starannością w łańcuchach dostaw oraz zostanie ogłoszona polska wersja językowa Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym, w pracach nad której tłumaczeniem mieliśmy przyjemność uczestniczyć.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie MIiR (https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/spoleczna-odpowiedzialnosc-przedsiebiorstw-csr/wydarzenia/).

Program konferencji

 

Skip to content