PIHRB o prawach człowieka na konferencji SEG: Raportowanie niefinansowe i resilience spółki giełdowej,

17 października, 2018

W dniu 17 października 2018 r. na konfernecji pt. „RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE I RESILIENCE SPÓŁKI GIEŁDOWEJ” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych we współpracy z EY oraz Unicomp, mówiliśmy wraz z Fundacją La Strada nie tylko o zakresie i jakości raportowania przez firmy na temat ich wpływu na realizację praw człowieka ale i o tym jak się ustrzec przed nawiązaniem relacji biznesowych z firmami, które mogą prawa człowieka naruszać, np. poprzez wykorzystywanie pracy przymusowej. Poruszone zostały także kwestie dot. niezidentyfikowanych ryzyk, nieskutecznych procedur zgłaszania i obsługi naruszeń oraz zakres odpowiedzialności za dbałość o prawa człowieka w spółce, grupie kapitałowej i łańcuchu dostaw.
Więcej informacji nt. konferencji można znaleźć na stronie wydarzenia.

Program konferencji 

 

Skip to content