Prezentacja analizy nt. wdrażania Wytycznych ONZ w Parlamencie Europejskim

28 kwietnia, 2017

Z przyjemnością informujemy, że 3 maja 2017 r. Prezeska Instytutu, Beata Faracik, zaprezentowała opracowaną wcześniej w bieżącym roku analizę nt. wdrażania Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka na świecie („Implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights„, European Parliament February 2017) na wspólnym posiedzeniu Podkomisji ds. praw człowieka (DROI) oraz Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA) Parlamentu Europejskiego. Prezentacja analizy otworzyła drugi panel dyskusyjny dedykowany problematyce wdrożenia Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka oraz dostępowi do środków zapobiegawczych. W panelu moderowanym przez Przewodniczącego DROI, pana Pier’a Antonio Panzeri, oprócz ekspertki PIHRB głos zabrali także Prof. Surya Deva, członek Grupy Roboczej ONZ dot. biznesu i praw człowieka, profesor na City University of Hong Kong (wystąpienie dedykowane politykom rządowym na rzecz wdrożenia Wytycznych ONZ oraz barier  w poprawie poszanowania praw człowieka przez biznes) oraz Karamat Ali, Dyrektor Zarządzający Pakistan Institute of Labour Education and Research (PILER) z Pakistanu (wystąpienie dot. poprawy warunków pracy w Bangladeszu po katastrofie Rana Plaza).

Posiedzenie Parlamentu Europejskiego w czasie którego zaprezentowane zostały wnioski i rekomendacje zawarte w analizie można obejrzeć na stronie EP DROI: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20170503-1500-COMMITTEE-DROI

Program wysłuchania znajduje się tutaj.

Prezentacja PIHRB jest dostępna tutaj.

DROI/INTA joint hearing on Business and Human Rights in EU External Policies –
Panel II: Implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights and access to remedies

DROI/INTA joint hearing on Business and Human Rights in EU External Policies – Implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights and access to remedies

Skip to content