Rzeczpospolita: Debata nt. praw człowieka i biznesu

9 stycznia, 2018

W dniu 8 stycznia 2018 r. odbyła się pierwsza w cyklu, ale i pierwsza w polskiej przestrzeni publicznej debata goszczona przez dziennik Rzeczpospolita poświęcona problematyce praw człowieka w kontekście biznesu, dedykowana zobowiązaniu państwa do zapewnia ochrony i poszanowania praw człowieka przez podmioty trzecie, w tym przedsiębiorstwa.

W debacie, moderowanej przez redaktor Zuzannę Dąbrowską z „Rzeczpospolita”, udział wzięli (w kolejności zabierania głosu):

  • Beata Faracik, prezeska zarządu Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu (głos wprowadzający w problematykę debaty)
  • Agnieszka Wielowieyska, ambasador tytularny Wydział Praw Człowieka i Promocji Demokracji, Departament Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
  • Jacqueline Kacprzak, koordynator zespołu ds. CSR i kontaktów z interesariuszami, biuro ministra, Ministerstwo Rozwoju
  • Irena Dawid-Olczyk, prezeska Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada
  • Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ
  • dr Justyna Pożarowska, radca generalny Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Zamówień Publicznych

 

Uczestnicy debaty omówili takie zagadnienia jak rola i znaczenie Krajowego Planu Działań dot. wdrażania Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka; waga i znaczenie jednoznacznego określenia oczekiwań dot. poszanowania praw człowieka przez biznes przez państwo; jak poprzez odpowiednie kształtowanie prawa i polityk państwo powinno wywiązywać się z obowiązku zapewnienia poszanowania praw człowieka przez przedsiębiorstwa, jak również istotność 'dawania dobrego przykładu” przez Spółki Skarbu Państwa (Leading by example) oraz odpowiedzialne i strategiczne korzystanie z narzędzi oddziaływania na rynek takich jak rola gwarancji kredytowych, kształtująca odpowiedzialne postawy rola zamówień publicznych, itp. Poruszono także zagadnienie dot. handlu ludźmi i pracy przymusowej, podkreślając potrzebę wprowadzenia do polskiego porządku prawnego przestępstwa pracy przymusowej, o co od lat zabiegają eksperci i organizacje pozarządowe.

Nagranie z debaty jest dostępne TUTAJ.

 

 

Skip to content