Warsztat dla NGOs nt. biznesu i praw człowieka |26-27.10 | Warszawa

22 września, 2015

W dniach 26-27 października 2015 r. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Ambasada Królestwa Niderlandów oraz Krajowy Punkt Kontaktowy OECD zapraszają przedstawicieli organizaji pozarządowych do udziału w warsztacie pt. „Plan for a Better Future. The role of the NGOs in the implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights and development of the National Action Plan on Business and Human Rights.” (Rola NGOs we wdrażaniu Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz wypracowaniu Krajowego Planu Działań w zakresie biznesu i praw człowieka).

Warsztat jest organizowany we współpracy z holdenderskim (SOMO), OECD Watch oraz przy wsparciu International Corporate Accountability Roundtable i Duńskiego Instytutu Praw Człowieka.

Wydarzenie objął patronatem honorowym Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar.

Warsztat ma na celu przybliżenie przedstawicielom środowiska pozarządowego problematyki praw człowieka i biznesu oraz pogłębienie ich wiedzy i kompetencji w tym obszarze aby zwiększyć wpływ NGOs na wdrażanie Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka przez biznes i administrację publiczną, oraz aby umożliwić merytoryczny i konstruktywny udział NGOs w procesie prowadzącym do wypracowania przez administrację publiczną Krajowego Planu Działania w zakresie biznesu i praw człowieka (KPD, ang. National Action Plan on Business and Human Rights (NAP)), prace nad którym mają się zacząć jesienią br. Warsztat będzie także stanowił okazję do przedstawienia doświadczeń w ww. zakresie organizacji pozarządowych z innych krajów tj. SOMO, ICAR, Sherpa i Bern Declaration.

W czasie warsztatu szczególną uwagę poświęcimy procedurom i mechanizmom dochodzenia sprawiedliwości w sytuacjach naruszenia praw człowieka przez przesiębiorstwa, oraz temu w jaki sposób proces prowadzący do wypracowania KPD może zostać wykorzystany do poprawy efektywności funkcjonowania mechanizmu skargowego związanego z Krajowym Punktem Kontaktowym OECD w Polsce oraz popularyzacji lub wypracowania innych mechanizmów i procedur skargowych.

Ponadto, w czasie warsztatu podejmiemy próbę zmapowania oczekiwań NGOs odnośnie ich partycypacji w procesie prac nad KPD oraz zawartości KPD.

Warsztat prowadzony będzie w języku angielskim. Przewidziano jedynie tłumaczenie z języka polskiego na język angielski.

 

Informacje o warsztacie

Ulotka informacyjna

Formularz zgłoszeniowy

Materiały dla uczestników

Strona wydarzenia na FACEBOOKU

ZAPYTANIA należy kierować na adres: warsztat.ngo@pihrb.org

 

PATRONAT HONOROWY: 

RPO _ logo PL

 

ORGANIZATORZY: 

Warsztat jest organizowany przez:

PIHRBLogo NL Embassy

oraz Krajowy Punkt Kontaktowy OECD w Polsce

we współpracy z:

SOMOOECD Watch logo

oraz przy wsparciu:

High_Res_ICAR_Logo DIHR

Skip to content