Wizyta studyjna ekspertów z ukraińskiego Yaroslav Mudryi National Law University w Charkowie, 13.6.2018

13 czerwca, 2018

W dniu 13 czerwca 2018 r. mieliśmy przyjemność gościć w Warszawie ekspertów z największego ukraińskiego uniwersytetu kształcącego prawników, tj.  Yaroslav Mudryi National Law University w Charkowie.

Zorganizowana przez PIHRB wizyta studyjna miała na celu umożliwienie ekspertom ukraińskim zapoznanie się z polskimi doświadczeniami i praktykami w obszarze praw człowieka i biznesu, w tym z procesem prac nad wypracowaniem a aktualnie implementacją Krajowego Planu Działań na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka.  W planie wizyty znalazły się zarówno spotkanie z ekspertami naszego instytutu jak również spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Innowacji i Rozwoju, jak również osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie KPK OECD w Polsce.

Wizyta ekspertów to początek współpracy w ramach projektu BUSINESS AND HUMAN RIGHTS: LEGAL FRAMEWORKS  (PROJECT ID: 21810083), realizowanego ze środków Visegrad Funds, którego celem jest m.in. opracowanie cyklu wykładów dot. biznesu i praw człowieka dla studentów ukraińskich oraz działania edukacyjne i badawcze mające wesprzeć prace nad ukraińskim KPD. W wizycie uczestniczyły oprócz Prof. Ass.  Oleny Uvarovej, PhD, inicjatorki i koordynatorki projektu, także Kateryna Buriakowska oraz Olena Grytsenko.

Dodatkowe informacje wraz ze zdjęciami można znaleźć na stronie Yaroslav Mudryi National Law University – tutaj.

Program wizyty studyjnej – 13.06.2018

      

Skip to content