18 luty – Webinarium „Nowe narzędzia pomiaru efektywności działań biznesu mających na celu zapewnienie poszanowanie praw człowieka.”

3 lutego, 2021

Webinarium:
Czy i jak firmy radzą sobie z oceną ryzyka wobec ludzi.
Nowe narzędzia pomiaru efektywności działań biznesu mających na celu zapewnienie poszanowanie praw człowieka.  

18 luty 2021, godz.: 15 – 16:30

Czy i jak firmy radzą sobie z oceną ryzyka wobec ludzi.
Nowe narzędzia pomiaru efektywności działań biznesu mających na celu zapewnienie poszanowanie praw człowieka.  

18 luty 2021, godz.: 15 – 16:30

Coraz więcej firm w regionie Europy Środkowo-Wschodniej stara się przeciwdziałać związanym z ich działalnością zagrożeniom dla pracowników, członków lokalnej społeczności czy konsumentów. Zagrożenia, o których mowa, występują w tradycyjnych obszarach, takich jak BHP czy zakaz dyskryminacji, ale obejmują również nowsze wyzwania, w tym pracę przymusową, godziny pracy w łańcuchach dostaw oraz prywatność konsumentów. Motywacja firm, by przeciwdziałać tym zagrożeniom, przybiera różne formy: od chęci wykazania się odpowiedzialnym postępowaniem, poprzez konieczność integracji z globalnym łańcuchem wartości, po uniknięcie szkód finansowych czy narażenia na szwank firmowej reputacji. Jednocześnie, społeczne aspekty ryzyka niefinansowego są coraz wyżej na agendzie UE, skupiając szczególną uwagę na obowiązkowej sprawozdawczości należytej staranności w zakresie praw człowieka, zgodnie z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka.

W czasie webinarium, na które mam przyjemność Państwa zaprosić, przedstawimy świeżo opublikowane wskaźniki, metody zarządzania i narzędzia, które pomogą firmom mierzyć, ulepszać i prezentować postępy w rozwiązywaniu problemów społecznych. Warto zauważyć, że jest to zadanie trudniejsze niż wykazanie poprawy w zarządzaniu wpływem na środowisko; wiarygodne kryteria oceny są więc niezbędne. Narzędzia zostały opracowane w ramach trzyletniego projektu Valuing Respect prowadzonego przez organizację Shift we współpracy z organizacjami na całym świecie, w tym z Polskim Instytutem Praw Człowieka i Biznesu.

 Uczestnicy dowiedzą się o:

• Wskaźnikach, które pomogą firmom, inwestorom i innym interesariuszom ocenić, na ile dobrze poszczególne ogniwa działalności firmy i jej łańcucha wartości są przygotowane by zapewnić poszanowanie praw człowieka.

• Metodach pomiaru jakości relacji między firmą a pracownikami, społecznościami lub konsumentami, na których mają wpływ.

• Narzędziach do zarządzania, które pomaga praktykom biznesowym w wyznaczaniu celów i projektowaniu wskaźników do oceny postępów w rozwiązywaniu określonych zagrożeń dla praw człowieka.

REJESTRACJA

Aby się zarejestrować należy wypełnić formularz dostępny na stronie
https://docs.google.com/forms/d/16i14h_IA7sKvzaF2qg_d42dQaswj4VigY5Dalg9dCD0/edit#response=ACYDBNjOnNzgUvUPfvVTOizpfjHP-Ubj-OdeuLRqginVbdtotjxSU4cQ8rWkpqSwjlrArZk

Webinarium będzie prowadzone przez ekspertów Shift i PIHRB w języku polskim i angielskim z symultanicznym tłumaczeniem. 

Sesja ta jest wstępem do cyklu szczegółowych webinariów, podczas których eksperci PIHRB i Shift omówią bliżej poszczególne narzędzia. Aby uzyskać więcej informacji, wystarczy napisać do mnie beata.faracik@pihrb.org lub śledzić media społecznościowe PIHRB.

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter Valuing Respect, wraz z nowymi informacjami i rozwiązaniami, zapisz się (tutaj).                         

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

    Skip to content