28.09.2015 – MANIFEST NGOs „Głosuj odpowiedzialnie”

Przestrzeganie sprawiedliwych reguł handlu, eliminowanie nieuczciwych praktyk dużych korporacji, likwidacja rajów podatkowych, stosowanie zrównoważonych zamówień publicznych– to główne postulaty zawarte w manifeście organizacji pozarządowych.

O manifeście

28 września podczas konferencji prasowej w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej pt. „Co sejm musi zrobić, by uchodźcy nie byli zmuszeni uciekać ze swoich krajów”, która za tło miała zbliżające się wybory parlamentarne i wystąpienia Prezydenta RP na Szczycie ONZ w Nowym Jorku, 12 organizacji pozarządowych, w tym Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu oraz Koalicja CSR Watch, ogłosiło manifest na rzecz większego zaangażowania w kwestie pomocy rozwojowej. To apel o solidarność i odpowiedzialność globalną w polskiej polityce krajowej i zagranicznej. Podczas konferencji głos zabrali m.in. Marcin Wojtalik – Instytut Globalnej Odpowiedzialności (inicjator manifestu); Aleksandra Antonowicz-Cyglicka – Polska Zielona Sieć; Maria Huma – Fundacja Kupuj OdpowiedzialnieTadeusz Joniewicz – Fundacja CentrumCSR.pl.

Kwestia uchodźców boleśnie przypomina bowiem o niesprawiedliwym systemie międzynarodowym, który będzie prowadził do kolejnych długotrwałych kryzysów. ONZ podejmuje właśnie próbę zapobieżenia tym kryzysom. Również Polska musi włączyć się w te działania poprzez odpowiedzialną politykę międzynarodową. Jak to zrobić mówi manifest „Głosuj Odpowiedzialnie”, dotyczący m.in. następujących zagadnień:

  • przejrzyste przepływy finansowe, walka z unikaniem opodatkowania;
  • sprawiedliwe reguły handlu, eliminujące nieuczciwe praktyki dużych podmiotów;
  • zrównoważone zamówienia publiczne;
  • pokonanie problemu głodu.

Zachęcamy do wszystkich do popierania postulatów na stronie www.GlosujOdpowiedzialnie.pl.

Manifestowi będzie towarzyszyła kampania „Głosuj Odpowiedzialnie” skierowana do kandydatek/ów i wyborczyń/ców.

Treść Apelu

„My, polskie organizacje pozarządowe, apelujemy do osób kandydujących w wyborach do parlamentu o wyrażenie publicznego poparcia dla bardziej solidarnej i odpowiedzialnej polskiej polityki krajowej i zagranicznej.

Jednocześnie apelujemy do społeczeństwa o głosowanie w wyborach 25 października na te osoby, które podpiszą się pod niniejszym dokumentem, oraz do mediów o rozliczanie z tego zobowiązania osób wybranych do parlamentu.

Polski nie stać na zaniedbywanie kluczowych problemów współczesnego świata. Niezauważanie ich ma już teraz poważne konsekwencje (np. zmniejszone wpływy do budżetu w wyniku unikania podatków przez korporacje), a w przyszłości będzie skutkować jeszcze większymi problemami i straconymi szansami. W kraju dyskutujemy teraz o uchodźstwie i migracji do Europy. U podłoża tych zjawisk leżą nie tylko konflikty zbrojne, ale przede wszystkim skandaliczne zaniedbanie problemów społeczno-gospodarczych przez rządy oraz brak polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju w skali globalnej.

Dlatego oczekujemy realizacji postulatów zgłaszanych przez polskie organizacje pozarządowe, które zostały opisane w dokumencie Manifest polskich organizacji społecznych na wybory 2015. Polska musi okazać odpowiedzialność, sprawiedliwość i solidarność w obliczu wyzwań globalnych, które wymieniamy poniżej przytaczając jedynie hasła tematyczne rozwinięte i uzasadnione w pełnej wersji „Manifestu”.

Międzynarodowe przepływy finansowe muszą być przejrzyste, uczciwe i korzystne dla Polski oraz krajów biedniejszych.

Konieczne są sprawiedliwe reguły handlu, eliminujące nieuczciwe praktyki dużych podmiotów.

Uregulowanie działalności korporacji i zrównoważone zamówienia publiczne są drogą do poprawy losu milionów ludzi.

Wsparcie rolników jest drogą do rozwoju lokalnego, ochrony środowiska i rozwiązania problemu głodu.

Polska współpraca rozwojowa musi być na miarę oczekiwanej roli Polski w świecie.

Apelujemy do przyszłych parlamentarzystów o wyrażenie publicznego poparcia dla tych postulatów i publicznego zobowiązania się do ich realizacji. Nasi przedstawiciele i przedstawicielki wybrani do Sejmu i Senatu RP mają prawo i obowiązek zajęcia się tymi sprawami. Oczekuje tego polskie społeczeństwo, domagają się organizacje społeczne i osoby, które poparły niniejszy apel. Będziemy informować polską opinię publiczną o wywiązywaniu się Sejmu i Senatu RP z tej odpowiedzialności”.

Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Fundacja Otwarty Plan, Instytut Spraw Obywatelskich, Koalicja Clean Clothes Polska, Koalicja CSR Watch, Koalicja Sprawiedliwego Handlu, Fundacja CentrumCSR.PL, Polska Zielona Sieć, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu.

Kontakt w sprawie manifestu:

Ewa Jakubowska-Lorenz
Instytut Globalnej Odpowiedzialności

ewa.jakubowska@igo.org.pl
Tel: 785-019-785

www.glosujodpowiedzialnie.pl

Skip to content