NGOs wzywają UE do konstruktywnego udziału w negocjacjach projektu UN BHR Treaty

Dzisiaj rozpoczyna się na forum ONZ kolejna runda negocjacji dot. umowy międzynarodowej regulującej kwestie odpowiedzialności biznesu za poszanowanie praw człowieka i sankcji za ich naruszenie.

Ponieważ stanowisko Unii Europejskiej nie jest jednoznaczne, 57 organizacji społeczeństwa obywatelskiego – w tym Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu – opublikowało dzisiaj stanowisko skierowane do UE i jej państw członkowskich a wzywające do opowiedzenia się po stronie praw człowieka i konstruktywnego udziału w negocjacjach, tak aby wypracować uregulowania, dzięki którym możliwe będzie pociągnięcie do odpowiedzialności korporacji naruszających prawa człowieka.

#BindingTreaty to #StopCorporateAbuse @UNGeneva – 57 NGOs of the #TreatyAlliance call on you to speak up for #HumanRights and finally make corporations accountable for human rights violations.

Materiały:

Stanowisko NGOs wraz z listą organizacji-sygnatariuszy

http://pihrb.org/wp-content/uploads/2019/10/Opening-statement-IGWG5.pdf

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).