4 x VRP. Zapraszamy na warsztaty.

21 marca, 2021

Po lutowym, wprowadzającym w temat webinarium na temat narzędzi i wskaźników dot. poszanowania praw człowieka przez biznes, które można wykorzystać w strategicznym zarządzaniu firmą, było dla Państwa inspirującym wprowadzeniem do tematu, czas na wejście w szczegóły i wskazówki jak z nich najbardziej efektywnie korzystać. Zapraszamy zatem Państwa na 4 spotkania on-line w formule warsztatowej, podczas których przyjrzymy się bliżej poszczególnym narzędziom. Aby wziąć w nich udział niezbędna jest REJESTRACJA. 

Co istotne: można uczestniczyć w wybranych lub we wszystkich wydarzeniach – w zależności od Państwa preferencji. Ich opisy znajdą Państwo poniżej.
Ze względu na formułę wydarzenia NIE będą transmitowane online ani dostępne w późniejszym terminie.

1. Business Model Red Flags
24 wskaźniki dotyczące zagrożeń dla praw człowieka, które są integralną częścią określonych cech modelu biznesowego firmy. Narzędzie to ułatwia liderom biznesowym, zarządom i inwestorom, a także społeczeństwu obywatelskiemu, identyfikację tych zagrożeń i ocenę, czy firma im przeciwdziała.

Termin webinarium:
Nowy termin: 12 maja 2021 r., godz. 15.00-16.00
Dołącz do wydarzenia na FB

2. Leadership & Governance Indicators

Zestaw wskaźników dotyczących przywództwa oraz ładu korporacyjnego, które pomagają ocenić stan i postępy firmy w budowaniu kultury poszanowania praw. Wskaźniki te opierają się na czterech cechach kultury korporacyjnej, które są kluczowe dla poszanowania praw człowieka: autentyczności zaangażowania; odpowiedzialności i rozliczalności; szacunku i empatii; oraz uczeniu się organizacji. Dzięki proponowanym wskaźnikom, organizacja może przyjrzeć się formalnym rozwiązaniom i procesom zarządzania, które wspierają te cechy; a następnie, kluczowym zachowaniom liderów, które je ilustrują i wzmacniają.

Termin webinarium:
22.04 (g. 15.00 – 16.00)
Dołącz do wydarzenia na FB

3. Quality of Relationships Resource

Zbiór studiów przypadku i metodologii na temat tego, jak firmy mogą mierzyć jakość swoich relacji z ludźmi. Prowadzenie biznesu z poszanowaniem ludzkiej godności i równości zaczyna się, pod wieloma względami, od budowania dobrej jakości relacji z pracownikami, lokalnymi społecznościami i konsumentami. Ocena tych relacji może w sposób istotny pomóc zarządom, kierownictwu i liderom w głębokim zrozumieniu swoich firm i ich wpływu na otoczenie.

Termin webinarium:
27.04 (g. 15.00 – 16.00)
Dołącz do wydarzenia na FB

4. Indicator Design Tool

Indicator Design Tool to narzędzie ułatwiające przedsiębiorstwom i ich interesariuszom opracowywanie i używanie wskaźników tak, by można było łatwo dostrzec jakie działania są efektywne, przynoszą korzyści i dlaczego tak się dzieje, w odniesieniu do konkretnych celów związanych z poszanowaniem praw człowieka w biznesie. Zadaniem narzędzia jest wspieranie procesów decyzyjnych oraz alokacji zasobów na to, co przynosi wymierne rezultaty pracownikom, konsumentom i lokalnym społecznościom, ale i samej firmie.

Termin webinarium:
29.04 (g. 15.00 – 16.00)
Dołącz do wydarzenia na FB

Wszystkie webinaria odbędą się na platformie Zoom i prowadzone będą w j. angielskim z tłumaczeniem na język polski. Link do spotkania zostanie wysłany do zarejestrowanych uczestników.
Udział w pierwszej serii spotkań jest nieodpłatny, dzięki finansowaniu przez donorów projektu.

Gorąco zapraszamy i liczymy na Państwa udział!
Do zobaczenia w kwietniu!

Skip to content