Apel NGOs do komisarza J. Wojciechowskiego o wsparcie silnej i ambitnej dyrektywy UE ws. należytej staranności

17 listopada, 2021

Chociaż Komisja Europejska ponownie przełożyła termin publikacji projektu dyrektywy dot. należytej staranności w obszarze praw człowieka, działamy dalej by wesprzeć proces i wypracowanie silnych i ambitnych regulacji. Dlatego w połowie listopada PIHRB zainicjował wystosowanie przez środowisko organizacji pozarządowych działających na rzecz poszanowania praw człowieka apelu do komisarza ds. rolnictwa, pana  J. Wojciechowskiego, wzywając go do poparcia silnej i ambitnej dyrektywy UE ws. należytej staranności.

W liście wystosowanym w dniu 16 listopada przypominamy dlaczego tak ważne jest zapewnienie poszanowania praw człowieka i ochrony środowiska przez firmy każdego dnia, w ich codziennej działalności. Apelujemy o silne regulacje, które spowodują, że firmy wdrożą procedury należytej staranności w obszarze praw człowieka i ochrony środowiska, tj. m.in. będą zobowiązane do identyfikowania potencjalnego negatywnego wpływu swojej działalności na prawa człowieka różnych osób i grup, po to by móc podjąć działania zapobiegawcze lub minimalizujące i łagodzące ich skutki. Apelujemy też by rozwiązania pozwoliły skutecznie egzekwować przestrzeganie praw przez przedsiębiorstwa w ich całych łańcuchach wartości oraz zapewniają osobom, których prawa zostały naruszone, dostęp do środków zaradczych.

Z apelem można zapoznać się tutaj.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

    Skip to content