Dzielimy się doświadczeniem podczas seminarium Rady Europy nt. handlu ludźmi do celów pracy przymusowej (13.06.2023)

11 czerwca, 2023

O ile poprzednie lata były zdominowane przez prace nad narzędziami wspierającymi przedsiębiorstwa w identyfikacji i przeciwdziałaniu pracy przymusowej, teraz czas na dzielenie się doświadczeniem w tym zakresie, a także włączenie się w popularyzację Recommendation CM/Rec (2022)21 on preventing and combating trafficking in human beings for the purpose of labour exploitation, przyjętych przez Komitet Ministrów Rady Europy 27 września 2022 r. Okazją po temu będzie seminarium na ów temat organizowane w Warszawie już 13 czerwca br. Mamy nadzieję, że wydarzenie to zachęci polską administrację do podjęcia w końcu bardziej zdecydowanych kroków legislacyjnych, które ułatwią ściganie przestępstw tego rodzaju.

W seminarium reprezentować środowisko pozarządowe będzie prezeska PIHRB, Beata Faracik, która podzieli się doświadczeniem w sesji pt. „Corporate responsibility and corporate liability”.

Pliki do pobrania:

 

Skip to content