Karty Praw Człowieka i Biznesu

6 września, 2021

Jeśli gubisz się w gąszczu przepisów i paragrafów a zależy Ci, aby poznać swoje niezbywalne prawa, już dziś zapraszamy do pierwszej ławki. Nie będzie lepszej okazji! Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu startuje z kampanią edukacyjną, której celem jest przypomnienie praw człowieka oraz – zgodnie z misją Instytutu – wyjaśnienie ich w kontekście biznesu. Od 6 września 2021 przez kolejne 24 tygodnie na kanałach społecznościowych PIHRB oraz na jego stronie www, pojawiać się będą animowane grafiki opatrzone stosownym wyjaśnieniem i odsyłające do szerszego opracowania. Dzięki przystępnemu językowi każdego z nich oraz powtarzającemu się formatowi, karty informacyjne mają szansę dotrzeć ze swoim przesłaniem do wielu osób.

Sztuka praw człowieka

Skoro usiedliśmy w ławkach, to na początku warto przypomnieć, że znajomo brzmiąca Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta przez ONZ w 1948 r. zebrała wkrótce po wojnie, w jednym dokumencie, wszystkie kluczowe prawa i wolności. Stanowi więc wspólny standard i źródło inspiracji dla wszystkich ludzi. Potrzeba było jednak niemal kolejnych dwóch dekad by wypracować i ratyfikować Pakty Praw Człowieka.* Złożona z tych trzech dokumentów tzw. Karta Praw Człowieka była następnie uzupełniana przez umowy międzynarodowe, tworząc wraz z powstałymi na ich podstawie komitetami (takimi jak Komitet Praw Dziecka czy Komitet Praw Człowieka) oraz organami ONZ (jak np. Rada Praw Człowieka) – międzynarodowy system ochrony praw człowieka, który ma stać na straży tych praw oraz monitorować ich realizację przez państwa członkowskie ONZ. Zgłębienie i zrozumienie wszystkich praw człowieka oraz wszystkich niuansów z nimi związanych jest niełatwą sztuką. Sztuką jest również podejmowanie mądrych działań umożliwiających i wspierających ich realizację i poszanowanie, tworzenie ram do ich przestrzegania i tworzenie mechanizmów naprawczych. Pomimo wysiłków wielu osób i organizacji, które od lat starają się, by system jak najlepiej chronił prawa człowieka, wciąż dochodzi do ich łamania.
„Przygotowując kampanię, zadbaliśmy o to, by na kartach informacyjnych znalazły się odniesienia do stosownych aktów prawnych, ogólne wyjaśnienie danego prawa oraz jego zastosowanie w kontekście biznesu. Pokazujemy też dobre i złe przykłady z życia firm. Mamy nadzieję, że dzięki temu naszym odbiorcom łatwiej będzie zrozumieć istotę tych praw w ich własnym życiu i w pracy. Podpowiadamy również, gdzie szukać pomocy w konkretnych przypadkach a tym samym zachęcamy, by swoich praw dochodzić” – mówi Beata Faracik, Prezeska PIHRB

Prawa nie na sztuki

Prawa człowieka to zbiór praw i wolności, które – dzięki wzajemnemu uzupełnianiu się – tworzą nierozerwalną całość. Zapis ten można znaleźć chociażby w Deklaracji wiedeńskiej z 1993 r.: „Wszystkie prawa człowieka są uniwersalne, niepodzielne, współzależne i wzajemnie powiązane” Decyzja by prezentować je pojedynczo – w tygodniowych odstępach – podyktowana jest chęcią pokazania ich w klarowny i jak najbardziej przystępny sposób. Nie ma natomiast żadnego związku z wybiórczością. Zresztą 24 prawa to i tak nie wszystkie z ich pełnego katalogu. W zależności od sposobu liczenia, praw człowieka jest od 36 do 48. Pokusa, by skupiać się na przestrzeganiu jednych praw a inne omijać znana jest z historii dawnej jak i współczesnej; tuż za miedzą i w odległych zakątkach świata. Niestety, pokusa ta dotyczy także biznesu, któremu czasem wydaje się, że może nie zauważać ryzyka lub wręcz łamania praw człowieka, chociażby w dalszych częściach łańcucha dostaw. Dlatego celem kampanii jest również przypomnienie, że praw godnych szacunku i ochrony nie wybiera się „na sztuki”, ale respektuje wszystkie, bez wyjątku.

Kolaż z humorem? Wybieram bez wahania.

Autorką grafik jest Ewa Kielar, która użyczyła także swojego głosu w nagraniach. behance.net/EwaKielar

„Jej pomysł kolażu z wykorzystaniem postaci z różnych dzieł sztuki, naszym zdaniem świetnie wpisuje się w istotę projektu: nawiązuje do historii a jednocześnie osadza we współczesności i biznesowym kontekście. Chcieliśmy, aby lekka forma i odrobina humoru zdjęły nieco ciężkości z tak poważnego tematu, jakim są prawa człowieka. Mamy nadzieję, że uda się nam przyciągnąć uwagę jak największej liczby osób w różnym wieku, bo przecież chodzi o prawa nas wszystkich.” – mówi Beata Faracik.

Kampanię można śledzić na:
https://tinyurl.com/59sy75xd
https://twitter.com/PIHRB_PL
https://www.instagram.com/pihrb/

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

    Skip to content