List otwarty do Przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen

8 grudnia, 2021

Wraz z kilkudziesięcioma organizacjami i koalicjami krajowych organizacji pozarządowych apelujemy w otwartym liście do Przewodniczącej KE, Ursuli von der Leyen, o podjęcie zdecydowanych kroków i wywiązanie się z danych przez Komisję Europejską obietnic. Prawa człowieka nie mogą dłużej czekać w legislacyjnej kolejce!
Środowiska pozarządowe z dużym niepokojem obserwują przesuwający się termin opublikowania przez Komisję Europejską projektu Dyrektywy dot. Zrównoważonego Ładu Korporacyjnego. Ta ambitna dyrektywa miała ujrzeć światło dzienne już latem 2021, tymczasem jej ogłoszenie przeniesiono po raz kolejny – najpierw na jesień 2021, następnie na grudzień, a teraz na pierwszy kwartał 2022. Niepokój przechodzi w oburzenie zważywszy na fakt, że w dyrektywie mają znaleźć się istotne zapisy chroniące prawa człowieka przed nadużyciami ze strony biznesu. Każde opóźnienie jest de facto zgodą na to, by prawa te były nadal łamane.
Przypomnijmy: wydawało się, że nic nie stanie na przeszkodzie silnej dyrektywie, wnoszącej skuteczniejsze rozwiązania na rzecz ochrony praw człowieka. Parlament Europejski już w marcu 2021 przyjął znaczącą większością głosów rezolucję, której zapisy mogły z łatwością zostać wykorzystane przez Komisję Europejską w jej projekcie. Toczyły się również konsultacje z wieloma zainteresowanymi stronami – nie tylko organizacjami pozarządowymi, ale również z biznesem i związkami zawodowymi – by jak najlepiej dopasować dyrektywę do wyzwań współczesnego świata. Tymczasem, dyrektywa wciąż pozostaje projektem projektu, a nie faktem.
 
Skip to content