Nowa publikacja, czyli o kulturze włączającej słów kilka

(15 września 2019) Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce opublikowaną w ramach PIHRB Report Series publikację pt. Wpływ kultury włączającej na wyniki firmy. Narzędzia, wskaźniki, dobre praktyki.

Publikacja jest owocem seminarium „Wpływ kultury włączającej na wyniki firmy. Narzędzia, wskaźniki, dobre praktyki”, które odbyło się 28 maja br. z inicjatywy Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce oraz Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, wpisując się w działania wspierające wdrażanie Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka.

Aby treści zaprezentowane w czasie wydarzenia nie uleciały, większość z nich ujęto w tekstach opracowanych przez prelegentów na potrzeby niniejszej publikacji. Mamy nadzieję, że będą one stanowić wsparcie dla firm w efektywnym wdrażaniu działań mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji, zarządzanie różnorodnością oraz tworzenie włączającej kultury organizacyjnej w miejscu pracy. Ta bowiem – jak pokazują wyniki badań – przekłada się w realny sposób na efektywność, wydajność i kreatywność pracowników, a w konsekwencji – na wyniki finansowe firmy.

Publikacja powstała w ramach projektu realizowanego przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu dzięki życzliwemu wsparciu finansowemu Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce.

Link do publikacji:
Wpływ kultury włączającej na wyniki firmy. Narzędzia, wskaźniki, dobre praktyki, PIHRB Report Series 1/2019, Częstochowa, sierpień 2019

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).