Nowa publikacja: „Praca przymusowa. Poradnik: jak ją rozpoznać i jej przeciwdziałać”

[8.10.2020] Praca przymusowa to problem dotyczący nie tylko krajów Globalnego Południa, ale i krajów wysokorozwiniętych, w tym Polski. Ofiary pracy przymusowej są wśród nas. W restauracjach, zakładach przemysłowych, w rolnictwie. Najgłośniejsze w ostatnim czasie skazanie dotyczyło pracy przymusowej osób zatrudnianych przez nieuczciwego pośrednika do pracy w znanych restauracjach w centrum Warszawy.

Jednak nierzadko firmy, nieświadome ryzyka, wikłają się w korzystanie z pracy przymusowej na jakimś etapie swojego łańcucha dostaw lub poprzez współpracę z nieuczciwymi podmiotami świadczącymi usługi zewnętrznego zatrudnienia.

Dlatego PIHRB podjął się w 2018 r. koordynacji Grupy Roboczej ds. Osób Świadczących Pracę, która nie tylko wypracowała propozycję zmian legislacyjnych (projekt definicji pracy przymusowej, którego włączenie do Kodeksu karnego rekomendowano zostało Ministrowi Sprawiedliwości) ale i praktyczny poradnik, mający wesprzeć przedsiębiorców w zapobieganiu pracy przymusowej a tym samym eliminacji ryzyka z ich łańcucha dostaw.

Efektem tych działań jest mającą dzisiaj swoją premierę publikacja  pt. Praca przymusowa. Poradnik: jak ją rozpoznać i jej przeciwdziałać”.

Poszczególne zawarte w publikacji narzędzia zostaną opublikowane także w postaci odrębnych edytowalnych plików, by ułatwić przedsiębiorcom korzystanie z nich w praktyce. Wśród pierwszych materiałów publikowanych odrębnie są ulotki informujące czym jest praca przymusowa i gdzie należy zgłosić się po pomoc:

Ulotki nt. pracy przymusowej:

 

Narzędzia

Dzięki zawartym w nim narzędziom i praktycznym wskazówkom, takim jak narzędzia do wstępnej oceny ryzyka wystąpienia pracy przymusowej, ankiety dla pracowników, ulotki informacyjne, listy pytań kontrolnych, przykładowe klauzule umowne mające akceptację UODO i wskazówki dotyczące prowadzenia audytów, podręcznik będzie przydatny zarówno dla firm jak i innych podmiotów chcących uchronić się przez materializacją ryzyka pracy przymusowej, a tym samym przed kosztami utraty reputacji i kontraktów. Ułatwi też wprowadzenie konkretnych procedur z zakresu przeciwdziałania pracy przymusowej, które często są warunkiem współpracy z dużymi zagranicznymi firmami oraz pomoże wykryć ewentualne przypadki pracy przymusowej i podjąć właściwe kroki w takiej sytuacji.

Autorzy publikacji

Publikacja pod redakcją Beaty Faracik została przygotowana przez interdyscyplinarny zespół ekspertów i praktyków Grupy Roboczej ds. relacji z osobami świadczącymi pracę działającej przy Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organie pomocniczym Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. W skład grupy roboczej weszli przedstawiciele zarówno administracji publicznej, firm i organizacji je zrzeszających, jak i  organizacji pozarządowych, związków zawodowych oraz przedstawiciele świata nauki. Koordynatorem prac był Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu.

Uzupełnieniem podręcznika będą bezpłatne warsztaty dla firm z zakresu zarządzania ryzykiem pracy przymusowej, o których informacje znajdą się wkrótce na stronie internetowej grupy roboczej.

Wydarzenia promujące i warsztaty

Publikacja ma swoją inaugurację 8 października 2020 r. podczas ósmej edycji Targów CSR. Pierwszy warsztat zaplanowano na 28 października 2020 r.

Zachęcamy do upowszechniania podręcznika.

Publikacja jest dostępna na stronie: https://pihrb.org/wp-content/uploads/2020/10/Poradnik-przeciwdzia%C5%82anie_pracy_przymusowej.pdf

Ulotki nt. pracy przymusowej:

 

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).