Nowe prawo unijne. Czy powstrzyma nadużycia firm? Omówienie

22 lutego, 2022

Zbyt wiele przedsiębiorstw na całym świecie wyzyskuje ludzi i planetę dla własnych korzyści. Ich działania  doprowadziły do załamania klimatu i bioróżnorodności, łamania praw pracowników i praw związków zawodowych, pracy przymusowej i pracy dzieci, rosnącego ubóstwa, a także zabójstw ekoaktywistów i obrońców praw człowieka. Musimy działać natychmiast. Wiele krajów europejskich już wprowadza ustawodawstwo, aby uczynić biznes odpowiedzialnym za tego typu nadużycia, a Unia Europejska przygotowuje własną propozycję w tym zakresie.

Koalicja europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego opracowała materiał prasowy, zawierający informacje oraz argumenty dotyczące projektu legislacyjnego Komisji Europejskiej – dyrektywy w sprawie zrównoważonego ładu korporacyjnego, w myśl, której korporacje będą ponosić odpowiedzialność za swoje nadużycia.

Wspomniane nowe ustawodawstwo będzie przedmiotem ożywionej debaty, ponieważ rządy krajów członkowskich UE wykazują różną wolę działania w tym obszarze, pomimo ogromnego poparcia dla dyrektywy ze strony obywateli. Tymczasem lobby korporacyjne mobilizuje się w wysiłkach mających na celu osłabienie tej propozycji na każdym kroku, zarówno w oczach opinii publicznej, jak i w kuluarowych dyskusjach.

Skip to content