Żądamy

skutecznej ochrony

praw człowieka!

Potrzebujemy w Polsce nowych, mądrych przepisów, które skutecznie zachęcą biznes do poszanowania praw człowieka w całym łańcuchu wartości, powstrzymają firmy przed wpływaniem negatywnie na realizację tych praw oraz zapewnią poszkodowanym dostęp do środków naprawczych (np. odszkodowań). Dotychczasowe działania, zarówno państwa jak i biznesu, nie przyniosły właściwych rezultatów.

Zapowiadany przez Komisję Europejską projekt Dyrektywy dotyczącej Zrównoważonego Ładu Korporacyjnego, wciąż nie został opublikowany a termin jego publikacji jest ciągle przekładany. Prace jednak trwają i ważne jest, by poszczególne Państwa jasno zakomunikowały, że oczekują od Komisji ambitnego projektu, który będzie skutkował lepszą ochroną praw człowieka przez przedsiębiorstwa i pracodawców. Rząd polski do tej pory tego nie zrobił.

Nie czekając na Komisję, niektóre z państw, m.in. Francja, Niemcy, Niderlandy czy Norwegia, podejmują odważne inicjatywy ustawodawcze. Tymczasem rząd polski, w przyjętym jesienią 2021r. Krajowym Planie Działań na rzecz wdrożenia Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka na lata 2021-2024,  dokumencie o wymiarze strategicznym:

– nie uwzględnił żadnych ambitnych celów i sposobów ich osiągnięcia;
– nie przyjął rekomendacji, wielokrotnie prezentowanych przez środowiska pozarządowe;
– nie zadeklarował nawet zajęcia się kwestiami podnoszonymi od lat przez Państwową Inspekcję Pracy, negatywnie wpływającymi na poziom ochrony osób świadczących pracę.

Czas to zmienić!
Jeśli leży Ci na sercu lepsza i skuteczniejsza ochrona praw człowieka; jeśli chcesz, by w UE i w Polsce powstały w tym celu silne regulacje, podpisz petycję! Nie możemy pozwolić, by z powodu bezczynności decydentów, liczba ofiar naruszeń praw człowieka rosła zaś nieuczciwy, opierający się na wyzysku biznes wypierał z rynku odpowiedzialnych przedsiębiorców!

Współpracowaliśmy z:

Skip to content