PIHRB sygnatariuszem listu otwartego w sprawie należytej staranności biznesu w rejonach konfliktu

1 września, 2022

Nowa dyrektywa UE w sprawie obowiązkowych zasad należytej staranności dla przedsiębiorstw (CSDDD) nie zwraca wystarczającej uwagi na ryzyko występujące na obszarach dotkniętych konfliktami i innych obszarach wysokiego ryzyka.

Wiele firm, których główna siedziba znajduje się w UE, prowadzi swoją działalność na obszarach dotkniętych konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka. Naraża je to na wysokie ryzyko wzięcia udziału w poważnych naruszeniach  praw człowieka i łamaniu międzynarodowego prawa humanitarnego.

UE musi zapewnić większą zgodność swojej polityki z Wytycznymi ONZ, które wymagają od państw i przedsiębiorstw, aby działając na tych obszarach, zachowywały podwyższoną, uwzględniającą konflikty, należytą staranność.

Niniejszym informujemy, że Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu  wraz z innymi organizacjami i ekspertami akademickimi specjalizującymi się w dziedzinie biznesu, konfliktów i praw człowieka, podpisał się pod listem otwartym, wzywającym do zmian.

Read open letter.

Zdjęcie w nagłówku: Konrad Ciężki, Pexels
Cover of the Call for Applications booklet - link do dokumentu
Skip to content