PIHRB w debacie Rzeczpospolitej

24 lutego, 2021

(25.2.2021) Zachęcamy do zapoznania się ze znajdującą się w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej relacją z debaty, która odbyła się w dniu 17 lutego br. 

W debacie pt. „W przededniu rewolucji – czy i jak polski biznes przygotowuje się do zmian przepisów dotyczących raportowania i zapowiadanych regulacji dot. należytej staranności w obszarze praw człowieka i środowiska?” udział wzięli:

  • Dominika Wierzbowska, Naczelnik Wydziału ds. CSR i współpracy z organizacjami pozarządowymi, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
  • Beata Faracik, Prezeska zarządu, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
  • Jacek Jackowiak, Dyrektor ds. CSR, Grupa Lubawa

Oprócz zapisu w postaci artykułu w głównym wydaniu Rzeczpospolitej, w dniu 25 lutego o godz. 13:00 na stronie głównej rp.pl wyemitowana została relacja z debaty.

W czasie debaty paneliści poruszyli szereg różnych kwestii. Dominika Wierzbowska, naczelnik Wydziału ds. CSR i współpracy z organizacjami pozarządowymi, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej omówiła jak wygląda wprowadzanie rozporządzenia w sprawie taksonomii i związanych z nim przepisów w Polsce – na co i kiedy powinny się przygotować firmy oraz czy i jak Ministerstwo Rozwoju stara się przekonać firmy, by w swoich planach rozwoju, strategiach inwestycjach uwzględniały kwestie ESG.

Mirosław Kachniewski, prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych podzielił się opinią jak na polski rynek, na notowania spółek giełdowych i procesy fuzji i przejęć może wpłynąć wchodzące w marcu br. w życie unijne rozporządzenie z listopada 2019 r., które zobowiązuje firmy zarządzające funduszami czy asset management do publikowania szeregu wskaźników z zakresu ESG na poziomie poszczególnych funduszy, portfeli inwestycyjnych oraz na poziomie samej firmy zarządzającej. A także jakie znaczenie na przekazywanie danych niefinansowych będzie miało opublikowanie przez GPW wspólnie z EBOiR wspólnego standard przekazywania danych niefinansowych oraz które jeszcze z wchodzących teraz w życie i planowanych regulacji związane z kwestiami ESG mogą być największym wyzwaniem dla polskich firm.

Prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, Beata Faracik z kolei omówiła regulacje dot. należytej staranności w obszarze praw człowieka i środowiska nad którymi toczą się aktualnie prace legislacyjne na poziomie unijnym a także jakie będzie to miało znaczenie dla polskich przedsiębiorstw, dla ich rozwoju, i co będzie największym wyzwaniem. Niestety jej ocena kompetencji polskich firm w zakresie zarządzania ryzkiem niefinansowym, w tym ryzykiem związanym z prawami człowieka nie była nadmiernie optymistyczna. Interesującym wątkiem w dyskusji była także kwestia tego czy firmy mają świadomość metod zarządzania i narzędzi, które pomagają mierzyć, ulepszać i prezentować postępy w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Doskonałym dopełnienie wypowiedzi przedstawicielki PIHRB była wypowiedź praktyka, Jacek Jackowiak, dyrektora ds. CSR w Grupie Lubawa, która jest jedną z bardziej świadomych spółek, które podchodzą szeroko do zarządzania ryzykiem niefinansowym, uwzględniając także kwestie związane z prawami człowieka. Wyjaśnił on co firmę skłoniło do takiego podejścia i jakie korzyści biznesowe w postaci konkretnych zamówień od koncernów międzynarodowych to przyniosło. Podzielił się także informacją co było największym wyzwaniem i na co firmy powinny zwrócić uwagę oraz od czego najlepiej zacząć. Wyjaśnił także, dlaczego warto wiązać kwestie ESG, w tym prawa człowieka z modelem biznesowym firmy.

Zarówno artykuł jak i krótka relacja video z debaty są dostępne na stronie Rzeczpospolitej.

Skip to content