Po raz 3. PIHRB patronem merytorycznym ELSA Right2B Forum

23 maja, 2021

(21.05.2021) Po raz trzeci Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu objął patronat merytoryczny nad organizowanym także po raz trzeci przez ELSA Poland – Right2Be Forum. Celem Right2B Forum jest stworzenie ogólnopolskiej platformy do dyskusji pomiędzy młodymi ludźmi wchodzącymi na rynek pracy na temat poszanowania praw człowieka w biznesie.

Tym razem przedmiotem dyskusji panelowej był wpływ prawników na rozwój odpowiedzialnego biznesu i na społeczną odpowiedzialność biznesu.

1️⃣

W pierwszej części paneliści reprezentujący różne środowiska przestawili swoją diagnozę tego jak sytuacja wygląda aktualnie i czego od prawników oczekują pracownicy, mali i średni przedsiębiorcy, NGOs oraz duże podmioty inwestycyjne i korporacje w kontekście doradztwa i raportowania w obszarze ochrony praw człowieka i środowiska.

2️⃣

W drugiej części, prawnicy podjęli próbę zmierzenia się wystawioną diagnozą ale i sami poruszyli szereg kwestii i czynników mających wpływ na postawy prawników w pracy a i sami zaproponowali szereg rozwiązań. W części finalnej, dyskusyjnej nie tylko próbowaliśmy porównać wnioski z obu części z podejściem prawników oraz wskazać największe trudności, z którymi muszą się mierzyć oni, ale i ich otoczenie. Na koniec wybrzmiał cały szereg rekomendacji, które ELSA zbierze i przedstawi właściwym organom i instytucjom.

Dyskusję można było śledzić na żywo, ale i można nadal obejrzeć na profilu ELSA Poland na Facebooku.

Po raz trzeci też w tej przygodzie towarzyszyła nam dr. Agata Rudnicka-Reichel, Adiunkt w Katedrze Logistyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Ekspertka Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która moderowała dyskusję. W dyskusji udział wzięli:

  • Dr hab. Joanna Unterscheutz – Profesor Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.
  • Bartosz Kwiatkowski – Dyrektor Fundacji Frank Bold, Wiceprezes Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu oraz wspólnik w kancelarii radców prawnych Frank Bold.
  • Magdalena Andrejczuk – CSR expert w Allegro.pl
  • r.pr. Weronika Achramowicz – partner w kancelarii prawnej Baker McKenzie
  • adw. Stanisław Drozd – partner w kancelarii Wardyński i Wspólnicy
  • r.pr. Zrinka Percic – in house, specjalistka z zakresu zamówień publicznych
  • Barbara Surdykowska – Prawniczka, ekspertka do spraw prawa pracy w Biurze Eksperckim Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i
  • Beata Faracik – Prezeska Zarządu Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu.

Skip to content