Raport „The Current Use of Metrics in Company Human Rights Reporting in Poland”

(wrzesień 2019) Oddajemy w Państwa ręce kolejną publikację PIHRB – tym razem opracowaną w ramach projektu Valuing Respect.

Raport „The Current Use of Metrics in Company Human Rights Reporting in Poland jest oparty na wynikach badań zrealizowanych przez PIHRB w okresie od połowy 2018 do początku 2019 r., na próbie 107 firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, o największej kapitalizacji lub będących sygnatariuszem UN Global Compact, Karty Różnorodności lub notowanych na Respect Index.

Niniejszy raport podsumowuje wyniki badań dotyczących tego jakie wskaźniki są wykorzystywane przez polskie firmy w ramach
raportowania związanego z prawami człowieka. Badanie jest wkładem do ścieżki badawczej projektu Valuing Respect mającej na celu zdiagnozowanie tego jak firmy obecnie śledzą postępy i skuteczność swoich działań i wysiłków mających zwiększyć stopień poszanowania praw człowieka. W ramach projektu przeprowadzono także badania w innych rejonach świata. Raporty z tych badań są dostępne w zakładce „The Conversation na stronie projektu Valuing Respect.

Pierwsza część raportu zawiera przegląd celów badawczych i metodologii. Część druga przedstawia przegląd analizowanych ujawnionych przez firmy informacji. Ostatnia część zawiera wnioski i ich omówienie.

Skrócona prezentacja zawierająca wybrane kluczowe dane z raportu jest dostępna na profilu publicznym PIHRB na Tableau

Raport jest dostępny pod poniższym linkiem:

B. Faracik, A. Mężyńska, The Current Use of Metrics in Company Human Rights Reporting – Poland, Valuing Respect Project, September 2019

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).