Raportowanie według nowych zasad! Parlament Europejski przyjmuje CSRD.

13 listopada, 2022

10 listopada 2022 Parlament Europejski przyjął zdecydowaną większością głosów (+525/-60/ø28) projekt Dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw na temat zrównoważonego rozwoju (CSRD). Oznacza to wzmocnienie obowiązków firm w zakresie ujawniania informacji o ich ryzyku i wpływie na zrównoważony rozwój oraz przyjęcie obowiązkowych standardów UE obejmujących kwestie środowiskowe, społeczne i zarządcze (ESG).

Rządy 27 państw członkowskich są teraz odpowiedzialne za zapewnienie, że ich ustawodawstwo krajowe uwzględni zmiany i przygotuje firmy do rozpoczęcia raportowania według nowych zasad i standardów.

Dlaczego jest to ważne? CSRD leży na styku kilku elementów szerszej polityki  UE i ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia kluczowych celów Europejskiego Zielonego Ładu, Prawa Klimatycznego UE, agendy zrównoważonego finansowania lub planu REPower UE. Celem reformy jest skierowanie państw UE na drogę  do wypełnienia zobowiązań Porozumienia Paryskiego, osiągnięcia celów UE w zakresie redukcji emisji i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, jak również wypełnienia zobowiązań UE w zakresie różnorodności biologicznej oraz – co jest dla nas szczególnie ważne – praw człowieka.

Nowe przepisy i standardy UE mają rozwiązać poważne problemy związane z jakością, spójnością i porównywalnością informacji o zrównoważonym rozwoju ujawnianych przez przedsiębiorstwa, a także wkorzenić szeroko rozpowszechnione praktyki typu greenwashing.

Osiągnięcie międzynarodowej standaryzacji i równych szans jest ważne i leży w interesie UE.

Tłumaczenie na podstawie: The EU Parliament votes to confirm new transparency obligations for companies on sustainability and starts the clock for mandatory reporting | Alliance for Corporate Transparency

Zdjęcie: Lucas (Pexels).

 

Skip to content