Right2B Forum 2020

Maj, a szczególnie dni 20-22 maja, były dla nas niezwykle intensywne. Inne przymiotniki dobrze go opisujące to także inspirujący, emocjonujący, męczący, dający poczucie satysfakcji, ale i pełen nadziei, jaką daje duża wrażliwość społeczna zaangażowanych weń studentów i studentek prawa.

Powód tych wrażeń i emocji to kulminacja projektu ELSA Poland – Right2B Forum, które to wydarzenie Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu miał przyjemność po raz drugi wspierać jako partner merytoryczny, mocno zaangażowany w jego organizację od strony treści skierowanych do uczestniczących w nim studentów.

Wydarzenie nie odbyłoby się w takim kształcie gdyby nie zaangażowanie studentów i studentek uczestniczących w nim oraz ELSA Poland, która zdecydowała się kontynuować rozpoczęty w ubiegłym roku wydarzenie. ALe i nie odbyłoby się bez wyjątkowych ekspertek i ekspertów, którzy – czasem po raz kolejny – zaufali i nam i ELSA Poland, i zgodzili się podzielić swoją wiedzą i wzbogacić wydarzenie swoim doświadczeniem – dedykując wiele cennego czasu na przygotowania, udział w briefingach, prowadzenie webinarów, udział w dyskusji i warszatach. Bez nich to wydarzenie nie tylko nie odbyłoby się w takiej formule ale i – w naszym odczuciu – nie miałoby takiej wartości i – sensu. Także dlatego, że problemy które podejmowaliśmy w ramach Right2B Forum, wymagają do ich rozwiązania nie jednego NGO, lecz zaangażowania wielu organizacji, instytucji, administracji publicznej, uczelni, i – last not least – samego biznesu, czy raczej odpowiedzialnego biznesu. Tym większe podziękowania kierujemy pod ich adresem.

Jak zatem wyglądał okres od 20 do 22 maja 2020r?

Finałowy tydzień Right2B Forum obejmował:

🔸4 jednogodzinne webinary:

🔹 „Biznes i Prawa Człowieka” (Beata Faracik, PIHRB)

🔹 „Przeciwdziałanie dyskryminacji, zarządzanie różnorodnością czy inkluzja?”(Dominika Sadowska, Strefa Różnorodności, ekspertka zewnętrzna PIHRB)

🔹”Związki zawodowe i dyskryminacja na tym tle” (Norbert Kusiak, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych),

🔹”Migranci – od dyskryminacji po pracę przymusową” (Irena Dawid-Olczyk, Fundacja La Strada)

🔸Panel dyskusyjny „Czy biznes stoi na straży różnorodności?” z udziałem –

  • dr. hab. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • dr Anny Cybulko, Rzeczniczki ds. pracowniczych i studenckich na UW),
  • Małgorzaty Petru, Ekspertki ds. Zarządzania Karierą BNP Paribas Bank Polska,
  • r.pr. Karolina Kędziora, Prezeski PTPA,
  • Miłosza Marchlewicza, Menedżera promocji, komunikacji i projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu koordynatora Karty Różnorodności w Polsce
  • Dominiki Sadowskiej, założycielki i ekspertki Strefy Różnorodności,
  • zaś moderowanego przez
  • Beatę Faracik, Prezeskę Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu.

Nagranie panelu jest dostępne na stronie: https://www.facebook.com/watch/live/?v=711673582940042&ref=watch_permalink (cz.1) oraz https://www.facebook.com/ELSAPoland/videos/336755763953857/ (cz.2).

🔸 3 godzinny, interaktywny warsztat dla niemal 60 studentek i studentów prawa, którzy stosując przy tym w praktyce wiedzę zdobytą podczas wcześniejszych wydarzeń, pod okiem mentorek i mentorów, w oparciu o cykl procesu należytej staranności w obszarze praw człowieka starali się znaleźć odpowiedzi na pytania do złożonego i bardzo wielowymiarowego case study i wypracować rekomendacje działań, jakie abstrakcyjna firma X powinna podjąć, by odpowiednio zareagować na naruszenia praw człowieka do jakich już doszło, ograniczyć ryzyko wystąpienia takich sytuacji w przyszłości ale i wskazać w jaki sposób efektywność tych działań mogłaby być monitorowana. I jeszcze rozważyć czy zidentyfikowane problemy powinny znaleźć finał w sądzie czy może polubowne sposoby rozwiązywania sporu byłyby bardziej skuteczne i stwarzające więcej przestrzeni na wypracowanie odpowiednich procedur na przyszłość. Zorganizowanie 7 równoległych grup roboczych byłoby niemożliwe gdyby nie zaangażowanie wyjątkowych mentorek i mentorów:

🔹 Irena Dawid-Olczyk – Fundacja La Strada

🔹 Beata Faracik – Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu

🔹 adw. Emi Barabasz – Barabasz Dębska Adwokacii

🔹 Dariusz Gosk – Fundacja Aktywizacja

🔹 Norbert Kusiak – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

🔹 Dominika Sadowska – Strefa Różnorodności

🔹dr Agata Rudnicka-Reichel – Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki, jednocześnie „master-mind” odpowiedzialna za powstanie (przy współudziale innych) case study.

Organizacyjnie całość Right2B Forum, w które wpisane zostały także dodatkowe warsztaty online dotyczące różnych aspektów dyskryminacji oraz zarządzania różnorodnością, z profesjonalną sprawnością i wyjątkową cierpliwością do walk staczanych przez ekspertów i ekspertki z nowymi technologiami skoordynowała nieoceniona Monika Walczak, Asystent ds. Seminariów i Konferencji w ELSA Poland.

Więcej informacji na temat wydarzenia jest dostępnych na stronie:

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).