„Różnorodność i kultura włączająca.” – w tłumaczeniu na j. angielski i j. rosyjski

26 października, 2022

Sprawdzony poradnik na temat zarządzania różnorodnością i budowania kultury włączenia już dostępny w angielskiej i rosyjskiej wersji językowej. Premiera 27 października 2022 r.

Publikacja „Różnorodność i kultura włączająca krok po kroku. Praktyczny przewodnik dla organizacji”, która powstała w czerwcu 2021 r., w wyniku prac grupy roboczej D&I Roundtable*, powołanej przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu i Divercity+, została przetestowana i sprawdzona przez dziesiątki organizacji biznesowych. Okazała się praktycznym i przydatnym narzędziem w tworzeniu i kształtowaniu włączającej kultury organizacyjnej. Osoby zajmujące się różnorodnością w swoich instytucjach, korzystające z poradnika, podkreślały jego pragmatyczny charakter oraz przyjazną formę. Głosom tym towarzyszyło przekonanie, że oprócz wersji polskiej, przewodnik byłby niezmiernie przydatny również w innych wersjach językowych. Zapadła więc decyzja, że publikacja zostanie przetłumaczona na języki angielski oraz rosyjski.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie życzliwość i finansowe wsparcie Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce oraz organizacji Center for International Private Enteprise (CIPE), która współpracuje z lokalnymi liderkami i liderami biznesu na całym świecie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, demokratycznego zarządzania oraz włączenia społecznego. Na wielkie podziękowania zasługują również: studio developerskie CD Projekt Red oraz firma technologiczna Netguru.

Mamy nadzieję, że nowe wersje językowe poradnika dotrą do wielu osób zajmujących się tematyką różnorodności w swoich organizacjach na całym świecie. Szczególnie zależy nam na krajach regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz Centralnej Azji, gdzie podobnych narzędzi jest niewiele a wyzwania, z jakimi mierzą się praktycy i praktyczki – duże”, mówi Beata Faracik, Prezeska PIHRB „Dlatego właśnie, oprócz języka angielskiego starałyśmy i staraliśmy się, by przewodnik dostępny był we wciąż powszechnie używanym w regionie CEE&CA języku rosyjskim.
Wiele polskich organizacji biznesowych, które mają strukturę międzynarodową na co dzień pracuje w języku angielskim. Tłumaczenie publikacji to również działanie służące zwiększeniu jej dostępności i inkluzywna odpowiedź na różnorodność używanych języków. To także zabieg ułatwiający takim organizacjom wypracowanie spójnych standardów budowania kultury włączenia.” – dodaje Dominika Sadowska, założycielka Divercity+ a zarazem redaktorka merytoryczna publikacji.

Przewodniki można pobrać na stronie internetowej Instytutu.

 

  • D&I Roundtable to grupa osób zajmujących się zarządzaniem różnorodnością i budowaniem kultury włączającej w kilkunastu różnych organizacjach i przedsiębiorstwach. Grupa została zainicjowana i była prowadzona przez Divercity+ i Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu.
Cover of the Call for Applications booklet - link do dokumentu
Skip to content