Rusza kampania „Justice is everybody’s business”. W Brukseli stanęła „waga sprawiedliwości”.

7 września, 2022

Przed budynkiem Justus Lipsius w Brukseli aktywiści ustawili wczoraj (06.09.2022) „wagę sprawiedliwości”, aby wezwać do zagwarantowania sprawiedliwości osobom poszkodowanym przez biznes w wyniku naruszeń praw człowieka i środowiska. Wezwanie skierowane jest do dyplomatów zbierających się na posiedzeniu Rady dotyczącym projektu Dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD)

Akcja ta zapoczątkowała kampanię „Justice is everybody’s business” prowadzoną przez ponad 100 organizacji społeczeństwa obywatelskiego i związków zawodowych, na rzecz silnego prawa UE, które pozwoli pociągnąć przedsiębiorstwa do odpowiedzialności za naruszenia praw człowieka i środowiska.

Claudia Saller, dyrektorka European Coalition for Corporate Justice powiedziała: „Dominujący model biznesowy: 'zysk jest królem’ zabija naszą teraźniejszość i naszą przyszłość. Kiedy ludzie zjednoczą się jako przeciwwaga tego modelu, możemy przechylić szalę władzy. W przeciwnym razie przywódcy UE będą słuchać tylko tego, co mówią im wielkie korporacyjne lobby.”

PIHRB, należący do sieci organizacji pozarządowych zgromadzonych w ECCJ, przyłącza się do tego apelu i wzywa dyplomatów reprezentujących polski rząd (Kancelaria Prezesa Rady MinistrówMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) do aktywnego zabiegania o jak najlepsze, najsilniejsze prawo chroniące obywateli w Polsce i na świecie przed nadużyciami ze strony korporacji.

Zdjęcia: Friends of the Earth Europe

Cover of the Call for Applications booklet - link do dokumentu
Cover of the Call for Applications booklet - link do dokumentu
Cover of the Call for Applications booklet - link do dokumentu
Skip to content