Seminarium nt. postępowania biznesu w czasie wojny, 10 marca br., 11-13

8 marca, 2022

Leaflet in English / Leaflet in Ukrainian

Recording of the webinar

Report from the webinar

The Yaroslav Mudryi National Law University and Polish Institute for Human Rights and Business invite you to join us at the webinar dedicated to

BUSINESS CONDUCT IN TIMES OF WAR

AGENDA of the meeting

Date and time: 10 March 2022, 12.00-14.00 Kiev time, 11.00-13.00 CET, online (zoom)

Link to registration: https://forms.office.com/r/i7iGb8GHzj

On 24 February 2022, Russia began a full-scale military invasion of Ukraine. Several officials and analysts called the invasion the largest conventional military attack in Europe since World War II. Russian forces began their bombardment of cities in eastern and southern Ukraine, including Kharkiv, the country’s second city, causing devastating damage. Kyiv was heavily attacked. According to the UN, by March 5th, 2022, more than 1.2m people, including about half a million children, have fled Ukraine into neighboring countries.
During these days, the role and actions of companies – which under the UN Guiding Principles on Business and Human Rights have responsibility to respect human rights also at the time of armed conflict – are in the focus of attention.
The purpose of the event – which will bring together companies, academics, civil society organizations, and state authorities – is to discuss business conduct during the war, share examples of companies’ support for IDPs and refugees, identify good practices based on other conflicts as well as discuss challenges faced by corporate actors when trying to ensure respect for human rights in the current situation and identify possible solutions. We hope that the format will provide sufficient space for companies and CSOs to share their experience and inspire each other, with an intended outcome being strengthened corporate ability to respect human rights in times of war.

The event will take place on the zoom platform on March 10, 2022 from 12:00 to 14:00 Kyiv time (11 a.m. – 1 p.m. CET). For safety reasons only registered participants will receive link to the meeting.

Link to registration: https://forms.office.com/r/i7iGb8GHzj

Simultaneous interpretation Ukrainian – English/ English – Ukrainian will be provided.

The event is supported by the International Visegrad Fund within the project „Forced Labor and Migration: V4 & EaP’s Effective Response”. We are sincerely grateful to the International Visegrad Fund for its support and willingness to change the focus of the Project to the current situation and urgent challenges. The discussion is organized by the Yaroslav Mudryi National Law University together with the Polish Institute for Human Rights and Business.


Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого та Польський інститут прав людини і бізнесу запрошують Вас взяти для участі у вебінарі:

ПОВЕДІНКА БІЗНЕСУ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Дата й час: 10 березня 2022, 12.00-14.00 за Київським часом, 11.00-13.00 за центральноєвропейським часом, online (zoom)

Посилання для реєстрації: https://forms.office.com/r/i7iGb8GHzj

24 лютого 2022 року Росія почала велике військове вторгнення в Україну. Декілька офіційних осіб та аналітиків назвали вторгнення найбільшим військовим нападом у Європі з часів Другої світової війни. Російські війська розпочали бомбардування міст на сході та півдні України, у тому числі Харкова, другого міста країни, завдавши руйнівної шкоди. Київ зазнав спроб нападу також. За даними ООН, станом на 5 березня 2022 р., понад 1,2 мільйона людей були вимушені покинути Україну й поїхати в сусідні країни після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення, зокрема близько півмільйона дітей.
У ці дні в центрі уваги роль компаній – на які відповідно до Керівних принципів ООН з бізнесу і прав людини покладено обов’язок поважати права людини, у тому числі під час військових конфліктів – у фокусі уваги.
Мета заходу – який об’єднає компанії, організації громадянського суспільства, органи державної влади, вчених, – обговорити поведінку бізнесу під час війни, поділитися досвідом допомоги біженцям та внутрішньо переміщеним особам, обговорити актуальні виклики та вказати можливі шляхи вирішення та об’єднати зусилля для посилення корпоративної спроможності поважати права людини під час війни.
Ми сподіваємося, що цей формат забезпечить достатній простір для компаній та організацій громадянського суспільства, щоб поділитися своїм досвідом та надихнути один одного, а передбачуваним результатом буде посилення корпоративної здатності поважати права людини під час війни.

Захід відбудеться на платформі zoom 10-го березня 2022 року з 12.00 до 14.00 за Київським часом (11 a.m. – 1 p.m. CET).

Посилання для реєстрації: https://forms.office.com/r/i7iGb8GHzj

Посилання на зустріч отримають зареєстровані учасники й учасниці. У формі реєстрації просимо також повідомляти, чи бажаєте Ви взяти участь в обговоренні.
Захід проводиться за підтримки Міжнародного Вишеградського фонду у межах Проєкту „Forced Labour and Migration: V4&EaP’s Effective Response”. Ми щиро вдячні Міжнародному Вишеградському фонду за підтримку і готовність змінити фокус уваги Проєкту відповідно до поточної ситуації та нагальних викликів.
Обговорення організовано Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого спільно із Польським інститутом прав людини і бізнесу.

Skip to content