PIHRB partnerem merytorycznym kampanii edukacyjnej nt. Celów Zrównoważonego Rozwoju – Dobre Cele

25 września, 2021

Startuje ogólnopolska kampania edukacyjna na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju – Dobre Cele, której PIHRB jest jednym z partnerów merytorycznych.
Kampania ma pokazać Polakom jak codziennymi wyborami i działaniami przyczynić się do lepszej przyszłości planety i poprawy jakości życia. Jej organizatorem jest Kampania 17 Celów. To międzysektorowa inicjatywa, która od 5 lat mobilizuje polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Kampanię 17 Celów wspieraliśmy w pierwszym roku jej funkcjonowania przy okazji prac nad wskaźnikami. Tym razem ekspertka PIHRB, Joanna Szymonek, zaangażowała się w opracowanie Celu nr 8 dot. Godnej pracy i płacy.
Więcej informacji znajdziecie na stronie DOBRE CELE  – https://dobrecele.pl/ 
Skip to content