Warsztaty „BUSINESS AND HUMAN RIGHTS IN TIMES OF AGGRESSION ON UKRAINE”, New University, Lublana

7 marca, 2023

Żałujemy, że wciąż musimy podejmować temat praw człowieka w obliczu konfliktów zbrojnych. Jednak warsztaty zorganizowane przez prof. Jerneja Letnara Černiča w Nova University w Lublanie (Słowenia) w dniu 7 marca 2023 r. a więc nieco ponad rok od napaści Rosji na Ukrainę i niemal co do dnia rok od pierwszego webinaru na ten temat zorganizowanego przez nas, były okazją do oceny sytuacji i podsumowania, której trudno nam było sobie odmówić. Oby jak najwięcej podmiotów – firm i organizacji – miało pełną świadomość swojego wpływu w sytuacji konfliktu i podejmowała odpowiedzialne działania.
W warsztacie uczestniczyła prezeska PIHRB, Beata Faracik. 

Program wydarzenia można pobrać – tutaj.

Skip to content