Webinar z udziałem RPO „Razem przeciwko łamaniu praw człowieka. Krajowy Plan Działania dot. Biznesu i Praw Człowieka – co dalej?”, 2 lipca br., 10.00 – 11.45

2 lipca 2020 r. (czwartek) o godzinie 10.00-11.45 zapraszamy Państwa do udziału w webinarze, podczas którego porozmawiamy z

– Dominiką Wierzbowską, Naczelnik Wydziału ds. CSR i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Biurze Ministra, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,
– dr hab. Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz
– Bartoszem Kwiatkowskim, Wiceprezesem PIHRB i Dyrektorem Fundacji Frank Bold,

o efektywności wdrożenia aktualnego Krajowego Planu Działań dot. Biznesu i Praw Człowieka (dalej KPD). A także o tym jakie kwestie powinny zostać ujęte w kolejnym KPD, po 2021 r.

W tym kontekście przedstawimy także rekomendacje dotyczące niezbędnych w naszej ocenie zmian w prawie i praktyce jego stosowania, zawarte w analizie wieloautorskiej pod redakcją Bartosza Kwiatkowskiego, PIHRB Report Series 1/2020- Podstawowa analiza obecnej sytuacji w Polsce dotyczącej dostępu do środków zaradczych w sprawach nadużyć związanych z działalnością przedsiębiorstw.

Wydarzenie będzie moderować Beata Faracik, prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu.

Chęć udziału w webinarium można zgłosić poprzez formularz rejestracyjny na stronie: https://forms.gle/6q5JBgjmocoRP3r8A

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).