Webinarium MFiPR. Należyta staranność w odpowiedzialnych łańcuchach dostaw.

20 maja, 2022

Przedsiębiorstwa, które chcą funkcjonować sprawnie na rynku, na którym rosną oczekiwania odnośnie zrównoważonej społecznie i środowiskowo działalności, będą musiały w niedługim czasie – o ile jeszcze tego nie zrobiły – zrozumieć na czym polega tzw. należyta staranność (due diligence). Wszystko to za sprawą planowanej dyrektywy dotyczącej należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), której projekt przedstawiła w lutym br. Komisja Europejska.
Okazją do poszerzenia wiedzy na ten temat było webinarium zorganizowane 19 maja 2022r. przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Krajowy Punkt Kontaktowy OECD ds. odpowiedzialnego biznesu (KPK OECD). Spotkanie otworzył minister Grzegorz Puda.

Należyta staranność w odpowiedzialnych łańcuchach dostaw – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Warto przypomnieć, że zagadnienie należytej staranności zostało zdefiniowane w 2011 r. w Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz opisane jako proces oparty na analizie ryzyka w standardzie odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej (responsible business conduct, RBC) jakim są Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.

Więcej na temat Wytycznych ONZ powiedziała w swoim wystąpieniu prezeska PIHRB, Beata Faracik. Przypomniała m.in., że choć same standardy opisane w Wytycznych są stworzone jako zalecenia, od początku miały i wciąż mają duży wpływ na inicjatywy ustawodawcze w różnych krajach, a ich istotną funkcją jest ta, że pozwalają zapobiec krzywdzie ludzkiej zanim do niej dojdzie.

Webinarium można obejrzeć w dwóch wersjach językowych:

Link do wydarzenia w wersji angielskiej: https://www.youtube.com/watch?v=iLkqaMOwmao

Link do wydarzenia w wersji polskiej: https://www.youtube.com/watch?v=WRNiQ3-Z5ZA

Skip to content