Webinarium: Praktyczny wymiar społecznej odpowiedzialności uczelni

Zachęcamy do udziału w webinarium eksperckim z cyklu: Sprawiedliwa elektronika – Praktyczny wymiar społecznej odpowiedzialności uczelni, czyli zrównoważone zamówienia publiczne od kuchni, organizowanym przez Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa” we współpracy z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności (IGO), Le Monde Diplomatique – edycja polska, w partnerstwie z naszym instytutem.
Webinarium odbędzie się w dniu 16 września 2020 roku (środa) w godzinach: 12.00-14.00, i jest skierowane przede wszystkim do kierowników i pracowników biur zamówień publicznych oraz specjalistów zajmujących się zamówieniami, pracujących na uczelniach wyższych oraz innych osób zainteresowanych tą problematyką.

Link do rejestracji: https://webinarium.clickmeeting.com/praktyczny-wymiar-spolecznej-odpowiedzialnosci-uczelni-czyli-zrownowazone-zamowienia-publ-od-kuchni/register

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/339154147205703/

Przebieg webinarium:

12.00 Oficjalne rozpoczęcie webinarium: Mateusz Saczywko, Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

12.05 – 13.25 Warsztaty o zrównoważonych zamówieniach publicznych poprowadzi Maria Wojtacha, dyrektor Fundacji Internationaler Bund Polska

13.25 – 13.45 O dobrych praktykach Uniwersytetu w Edynburgu opowie: Alexis Heeren, SRS in Supply Chains Programme Manager, Department for Social Responsibility and Sustainability

13.45-14.00 Pytania do gościa

Biogramy ekspertów:

Alexis Heeren – rozpoczęła pracę dla Departamentu ds. Odpowiedzialności Społecznej i Zrównoważonego Rozwoju w 2012 roku po uzyskaniu tytułu magistra bezpieczeństwa żywnościowego. Początkowo koncentrowała się na promowaniu zrównoważonych zachowań bezpośrednio wśród pracowników i studentów (m.in. w zakresie komunikacji, podróży służbowych, recyklingu i zużycia energii).
Następnie zajęła się koordynacją corocznego programu Departamentu: Office Awards, wspierając ponad 30 szkół i wydziałów we wdrażaniu bardziej zrównoważonych praktyk. Opracowała również pierwszą na uniwersytecie politykę dotyczącą dobrej żywności.
Obecnie zarządza Programem Zrównoważonych Łańcuchów Dostaw w Departamencie, mającym na celu zapewnienie, że łańcuchy dostaw i inwestycje uniwersytetu spełniają wysokie standardy środowiskowe, chronią prawa człowieka i mają pozytywny wpływ na społeczności.

Maria Wojtacha – absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierunek: Ochrona Środowiska na Wydziale Chemii oraz studiów podyplomowych: na kierunku Zamówienia Publiczne na Politechnice Krakowskiej i Profesjonalny Menedżer w NGO w Collegium Civitas w Warszawie. Od 2014 roku uczestniczka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.
Ponad 9 lat była zatrudniona w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum, w tym od września 2009 roku na stanowisku Kierownika Działu Zamówień Publicznych UJ CM. Od października 2015 r. do maja 2019 r. była zatrudniona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, w tym od kwietnia 2018 r. na stanowisku Dyrektora Departamentu Inwestycje Strategiczne.
Ponadto od 2009 r. członek zarządu Fundacji Rozwoju Gmin Polskich oraz jej założyciel i fundator. Absolwentka stypendium Santander Banku na udział w programie dla kobiet pracujących w administracji z wysokim potencjałem menedżerskim pn. „W30 – Developing women leaders in university faculty and administration”, na University of California (UCLA) w Los Angeles. Od ponad 10 lat zajmuje się doradztwem i szkoleniami z zakresu udzielania zamówień publicznych oraz aktywnie pełni rolę kierownika Zamawiającego i reprezentuje Wykonawców w ramach udzielania zamówień publicznych. Obecnie dyrektor fundacji Internationaler Bund Polska.

Polecamy odwiedzenie podstron Uniwersytetu w Edynburgu: https://www.ed.ac.uk/procurement; https://www.ed.ac.uk/procurement/policies-procedures

W ramach doskonalenia polecamy uczestnictwo w webinariach realizowanych przez Electronics Watch (w języku angielskim). Przez tę stronę: https://electronicswatch.org/en/electronics-watch-webinars_2540998 można rejestrować się na webinaria oraz bezpłatnie korzystać z nagrań webinariów już zrealizowanych.

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).