Wkład PIHRB w wytyczne dla biznesu dot. przeciwdziałania handlowi ludźmi i pracy przymusowej.

W marcu 2020 r. ekspertka PIHRB, Beata Faracik wraz z dr. Claire Methven O’Brien z Duńskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, zostały zaangażowane przez The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI) do wsparcia merytorycznego projektu FLOW (Flows of illicit funds and victims of human trafficking: uncovering the complexities) poprzez opracowanie analiz prawnych poświęconych problematyce pracowników delegowanych, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych oraz regulacjom przewidzianym w tzw. dyrektywie sankcyjnej w kontekście handlu ludźmi i pracy przymusowej. Analizy te zostały ujęte w konkretnych rozdziałach ”Normative Guide – Responsibility of Businesses Concerning Human Rights, Labour Exploitation and Human Trafficking” oraz stanowią tło dla poradnika „Navigating through your supply chain – Toolkit for prevention of labour exploitation and trafficking”.

Z perspektywy PIHRB działanie to jest spójne z działaniami PIHRB w ramach GR ds. Osób Świadczących pracę, którego celem jest wypracowanie poradnika dla biznesu jak przeciwdziałać pracy przymusowej.

Publikacje:

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).