Wniosek do RPO o podjęcie działań w sprawie naruszeń praw zawodowych sportowców przez kluby i związki sportowe

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu w porozumieniu z Polskim Związkiem Piłkarzy (PZP), Stowarzyszeniem Zawodników Hokeja na Lodzie (SZHL) oraz Związkiem Zawodowym Koszykarzy (ZZK), zwrócił się w dniu 16 kwietnia br. do Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie działań w sprawie naruszeń podstawowych praw zawodowych sportowców przez kluby i związki sportowe. Zawiadomienia o naruszeniach praw zawodowych sportowców trafiały do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich już na długo przed pandemią, m.in. zgłaszane przez SZHL. Jednak w ostatnim czasie, jak sygnalizuje PZP oraz ZZK, liczba, skala i waga tych naruszeń znacznie wzrosła ze względu na sytuację w sektorze sportowym wywołaną pandemią COVID-19.


Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).