Zapraszamy na seminarium „Partycypacja młodzieży – międzynarodowe i polskie inspiracje” (10 stycznia 2022 r.)

3 grudnia, 2021

EDIT: Dziękujemy bardzo za zaintersowanie. Zapisy na seminarium zostały zakończone.
Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium: „Partycypacja młodzieży – międzynarodowe i polskie inspiracje”, które odbędzie się dnia 10 stycznia 2022 roku w godzinach 16.30 – 19.00 w formule online (zoom). Wydarzenie jest organizowane przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (PIHRB) w partnerstwie z Uniwersytetem IslandzkimFundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) oraz Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń(WCIES).  Zostało także objęte patronatem Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Przygotowanie młodzieży do społecznej i obywatelskiej partycypacji poprzez stworzenie jej odpowiedniej przestrzeni i adekwatnych narzędzi uczestnictwa w życiu szkoły, społeczności lokalnej, itd. ma nie tylko walor perspektywiczny – wychowanie zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego. Umożliwia ono przede wszystkim kształtowanie rzeczywistości, dla której punktem odniesienia są potrzeby i aspiracje młodych ludzi oraz ich samorozwój, bycie tu i teraz na zasadach i warunkach, które są przyjazne wszystkim.

W czasie seminarium przyjrzymy się wspólnie międzynarodowym i polskim dobrym praktykom w zakresie partycypacji młodzieży po to, aby czerpiąc z nich inspirację do własnych działań w pracy, współpracy i kontaktach z młodzieżą, tworzyć inkluzywny i przyjazny świat. Poznamy się po to by móc się wspierać.  

Wiodący głos podczas wydarzenia przypadnie dwóch wybitnym ekspertkom – prof. Salvör Nordal (Rzeczniczka Praw Dziecka Islandii, Uniwersytet Islandzki) oraz dr Urszula Markowska-Manista (Uniwersytet Warszawski). Przewidziane jest tłumaczenie symultaniczne (ang-pol i pol-ang).

Program seminarium znajdą Państwo – tutaj (PROGRAM). Dodatkowe informacje na temat projektu znajdują się w punkcie 5 na stronie projektu: https://pihrb.org/dialogspoleczny

Udział w seminarium jest nieodpłatny, wymaga jednak rejestracji – link do formularza zgłoszeniowego znajdą Państwo – tutaj (REJESTRACJA).

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium jest realizowane w ramach projektu „Prawa człowieka i biznes – dialog społeczny post-COVID19”, wspieranego grantem z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowego ze środków EOG.

Skip to content