Zapraszamy na warsztat „Prawa człowieka w praktykach zarządzania. Wprowadzenie” (grudzień 2020)

Ponieważ po zapowiedziach Komisji Europejskiej dot. wprowadzenia regulacji w zakresie obowiązkowej należytej staranności w obszarze praw człowieka pojawiło się szereg zapytań na które nie zawsze mamy czas odpowiadać indywidualnie, postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom i przygotować crash course wprowadzający w podstawowe kwestie z tego obszaru.

Dlatego w pierwszej połowie grudnia br. zapraszamy do udziału w trzy-godzinnym warsztacie dedykowanym problematyce poszanowania praw człowieka w kontekście biznesu ale i szerszym otoczeniu społecznym.

Warsztat „Prawa człowieka w praktykach zarządzania. Wprowadzenie”

W czasie warsztatu zostaną wyjaśnione podstawowe aspekty związane z prawami człowieka  w kontekście działalności gospodarczej. Odpowiemy na pytania:

  • czym są prawa człowieka, jakie są między nimi zależności (Deklaracja Wiedeńska 1993) i jak je rozumieć w kontekście organizacji?
  • jakie działania firma musi podjąć aby móc powiedzieć, że zapewnia poszanowanie praw człowieka w pełni zgodnie z Wytycznymi ONZ dot. biznesu i praw człowieka?
  • jak identyfikować oraz interpretować ryzyka bezpośrednich i pośrednich naruszeń praw człowieka w działalności gospodarczej, oraz im zapobiegać?
  • na czym polega mapowanie praw człowieka w kontekście organizacji i tzw. human rights impact assessment?
  • co to są najistotniejsze kwestie praw człowieka (salient human rights issues) w działalności firmy jak je identyfikować i priorytetyzować?
  • jakie działania należy podjąć – jakie polityki i narzędzia wdrożyć, by zapewnić poszanowanie prawa człowieka w działalności gospodarczej naszej firmy?
  • na czym polega proces należytej staranności w zakresie praw człowieka i czym się różni od 'klasycznej' due diligence?
  • jakiego standardu użyć podejmując wysiłek raportowania nt. poszanowania praw człowieka w ramach raportów niefinansowych? Na co warto zwrócić szczególną uwagę.
  • jak wykorzystać (c) Valuing Respect Impact Design Tool do zdefiniowania właściwych wskaźników?

Prowadzący: ekspertki PIHRB – Beata Faracik i Joanna Szymonek

Format warsztatu: online (zoom)

Rejestracja: Chęć udziału w warsztacie należy zgłaszać na adres: office@pihrb.org wpisując w tytule wiadomości „Warsztat mHRDD” do 20 listopada br..

Termin: dokładny termin zostanie ustalony z uczestnikami, po osiągnięciu minimalnej liczby zgłoszeń.

Koszt inwestycji: 780 zł. netto/brutto (PIHRB jest zwolniony z VAT)

NASZA PEŁNA OFERTA DLA BIZNESU I REFERENCJE

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).