#znaj swoje prawa

Czym jest zabezpieczenie społeczne i jak sprawdzić czy Twój pracodawca odprowadził składki „na ZUS”? Czy wiesz do jakich środków ochrony osobistej masz prawo w pracy? Czy Twoja firma przestrzega Twojego prawa do dni wolnych od pracy oraz corocznych płatnych urlopów? Ile masz czasu na odwołanie się od otrzymanego od pracodawcy wypowiedzenia z pracy do sądu pracy? Co możesz zrobić, jeśli uważasz, że te lub inne Twoje prawa związane z wykonywaniem pracy są łamane? Dlaczego nie tylko w dobie pandemii i rosnących rozwarstwień społecznych każdy z nas powinien znać swoje prawa? Skąd czerpać wiedzę o prawach, które nam przysługują? Dowiedz się więcej i zadbaj o siebie!

Wiele informacji o prawach i co zrobić jeśli podejrzewasz, że zostały naruszone znajdziesz zapewne w internecie. Ale jeśli chcesz mieć pewność co do wiarygodności informacji i jej aktualności zdecydowanie lepiej będzie jeśli zajrzysz na stronę Państwowej Inspekcji Pracy. Możesz także skorzystać z porady prawnej z zakresu prawa pracy na Infolinii PIP (w godzinach 9.00 – 15.00), pod numerami telefonów (opłaty zgodnie z cennikiem operatorów):

Infolinia Państwowej Inspekcji Pracy

  • 801 002 006 – dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych,
  • 459 599 000 – dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych.

Informacje na stronie PIP:

Oczywiście poradę znajdziesz też u prawników, w kancelariach prawnych. Ale jeśli koszty są przeszkodą, możesz skorzystać z pomocy w jednym z ponad 1500 punktów darmowej pomocy i poradnictwa.

Więcej szczegółowych informacji nt. bezpłatnej pomocy prawnej – https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ 

Materiały pomocne w codziennej pracy i egzekwowaniu praw pracowniczych znajdziesz także na stronie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych:  

OPZZ – https://www.opzz.org.pl/porady-dla-pracownikow

W sytuacji gdy jesteś traktowany_a nierówno z powodu tego, kim jesteś, czy też gdy państwo naruszyło twoje prawa, możesz także zgłosić się do Rzecznika Praw Obywatelskich i zasięgnąć informacji u prawników z Biura RPO na bezpłatnej infolinii 800 676 676. Swoją sprawę można te zgłosić do RPO za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt (punkt 2/4).

INFOLINIA RPO – 800 676 676

(poniedziałki 10.00 – 18.00; wtorek – piątek 8.00 – 16.00)

Jak możesz dochodzić sprawiedliwości?

Oczywiście możesz zgłosić sprawę do sądu pracy lub sądu cywilnego. Możesz jednak także spróbować alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów dla pokrzywdzonego.

Jedną z możliwości doprowadzenia do pozasądowego, ugodowego rozwiązania sporu jest mediacja, czyli dobrowolne negocjacje prowadzone przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

Jeszcze inną, pozasądową ścieżkę, także opartą na mediacji, oferuje Krajowy Punkt Kontaktowy OECD (KPK OECD). Choć formalnie KPK rozpoznaje zawiadomienia o potencjalnym naruszeniu Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, ich zakres jest szeroki i obejmuje między innymi prawa pracownicze i prawa człowieka.

Zawiadomienie o potencjalnym naruszeniu Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych należy złożyć drogą elektroniczną wysyłając formularz zawiadomienia na adres kpk.oecd@mfipr.gov.pl. Szczegółowe informacje dot. KPK OECD znajdują się na stronie  https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/zawiadomienia.

* * * * * * * * * * * * *

* Niniejszy tekst jest pierwszym z cyklu wpisów zawierających informacje na temat praw przysługujących ludziom w kontekście biznesu a także źródeł informacji i sposobów dochodzenia sprawiedliwości w przypadku ich naruszenia przez firmy.

* * * * * * * * * * * * *

Projekt „Prawa człowieka i biznes – dialog społeczny post-COVID19” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. W ramach projektu powstanie szereg rekomendacji dla administracji polskiej, kampanie informujące o prawach człowieka w biznesie oraz umożliwiające wyrażenie opinii na temat działań jakie powinien podjąć rząd by lepiej chronić prawa ludzi przed negatywnym wpływem chciwości niektórych firm. Zostanie także wypracowany i przetestowany w ramach pilotażu nowy model dialogu społecznego zawierający elementy deliberacyjne.

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).