13.12.2016 – Konsultacje społeczne Krajowego Planu Działań w obszarze biznesu i praw człowieka rozpoczęte.

14 grudnia, 2016

Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło konsultacje projektu polskiego ,,Krajowego Planu Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2019”.

Tekst jest dostępny na stronie: konsultacje.gov.pl/node/4371  oraz tutaj.

Konsultacje zaplanowano do 12 stycznia 2017 r. a więc niestety na okres świąteczny. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że MSZ przedłuży okres przyjmowania uwag do KPD o kilka dni, właśnie z tego względu.

Pozytywnie odnotować należy z pewnością fakt, że KPD ma być planem cyklicznie odnawianym co  2 lata, co pozwoli na ocenę stopnia jego realizacji w takim okresie przed opracowaniem kolejnego planu działań na kolejne dwa lata.
Znaczną część projektu pierwszego KPD zajmuje opis aktualnego status quo i działań już podjętych przez administrację. Zważywszy że obszar praw człowieka i biznesu jest stosunkowo nowy dla administracji – może być to korzystne, ponieważ ułatwi osobom nowym w tym temacie także po stronie administracji pubczlinej zrozumienie tej problematyki. Niemniej niepokoi stosunkowo niewielka liczba konkretnych działań na dwa lata, na które ten plan został opracowany oraz sprowadzenie części dotyczącej wdrażania Wytycznych ONZ do edukacji i działań miękkich z obszaru CSR, gdy zadaniem KPD ma być przecież zagwarantowanie ochrony praw człowieka osób w kontakcie z biznesem. Także przewidziane mechanismy monitorowania są niewystarczające – szczególnie, że część z nich (szkolenia i seminaria) powinna raczej stanowić część działań edukacyjnych i być ujęta w innej części KPD.

Skip to content