Informacja prasowa: Partycypacja młodzieży – Seminarium

10 stycznia, 2022

Seminarium Partycypacja młodzieży – międzynarodowe i polskie inspiracje – ostatnie publiczne wydarzenie  projekcie Prawa człowieka i biznes – dialog społeczny post-COVID19 – odbyło się w dniu  10 stycznia 2022 roku. Wydarzenie to, zostało zorganizowane przez PIHRB we współpracy z Uniwersytetem Islandzkim, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) oraz objęte patronatem przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Punktem wyjścia do dyskusji była teza, że włączenie młodzieży do społecznej i obywatelskiej partycypacji poprzez stworzenie jej odpowiedniej przestrzeni i narzędzi uczestnictwa w życiu szkoły, społeczności lokalnej, itd. ma nie tylko walor perspektywiczny i wychowawczy, ale pozwala także skupić się na rzeczywistości i bieżących potrzebach młodych ludzi.  Seminarium z udziałem prof. Salvör Nordal oraz dr Urszuli Markowskiej-Manista z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, zgromadziło m.in. osoby reprezentujące środowisko nauczycielskie, instytucje i organizacje działające z młodzieżą i na jej rzecz oraz instytucje nakierowane na edukację.

Seminarium składało się z prezentacji ekspertek i następującej po nich dyskusji przy tzw. stolikach eksperckich. W jej trakcie wymieniano się także doświadczeniami i dobrymi praktykami. Różnorodność zgromadzonych na seminarium osób zaowocowała ciekawymi i inspirującymi rozmowami. Niestety, wiele uwag i konkluzji miało charakter pesymistyczny. Należały do nich m.in. • brak odpowiedniego przygotowania i motywacji dorosłych (oraz tworzonych przez nich instytucji) do zrozumienia czym w istocie jest partycypacja dzieci i młodzieży, uznania jej wagi i stworzenia odpowiednich mechanizmów i narzędzi; • Adultyzm w relacjach dorośli – młodzi; • Trudny kontekst społeczno-polityczny i pandemiczny; • Poczucie bycia wykorzystanymi u młodych, oparte o pozory konsultowania (lub wręcz jego brak) kluczowych obszarów i zagadnień dla ich życia i funkcjonowania. • Brak poczucia sprawczości u młodych.

Na koniec przedstawicielka Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu (PIHRB), Aleksandra Wardak, zaprezentowała osobom uczestniczącym formułę nowego modelu dialogu społecznego – deliberaterii – jako narzędzia partycypacji społecznej, wskazując w jaki sposób można ją wykorzystać w działaniach różnych grup odbiorców seminarium z młodzieżą.

INFORMACJA PRASOWA: POBIERZ PDF

Skip to content