PIHRB partnerem merytorycznym IV Kharkiv International Legal Forum – Business and Human Rights Forum – 23-25 września 2020 r.

Już po raz trzeci PIHRB jest partnerem Kharkiv International Legal Forum – Business and Human Rights Forum.

Oprócz wsparcia w kształtowaniu agendy i zapraszaniu prelegentów, uczestniczyliśmy oczywiście także w kilku sesjach, w tym moderowanej przez Prof. Elżbietę Karską, członkinię Grupy Roboczej ONZ ds. biznesu i praw człowieka, sesji pt. „Business and Human Rights in Eastern Europe region: main trends”, w dniu 24 września 2020 r.

Ponadto, prezeska PIHRB, Beata Faracik zaprezentowała też jedną z najnowszych inicjatyw, w które zaangażował się PIHRB tj. międzynarodowe stowarzyszenie Central & Eastern European Business & Human Rights Association. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy Beaty Faracik (PIHRB, Poland), dr Oleny Uvarovej (Kharkiv University, Ukraine) oraz dr Jerneja Cernic (Slovenia) by zwiększyć koordynację działań na rzecz poprawy poszanowania praw człowieka przez biznes w regionie CEE, a także zwiększyć przepływ informacji oraz umożliwić peer-to-peer learning pomiędzy pracownikami naukowymi oraz praktykami zajmującymi się problematyką praw człowieka w kontekście biznesu.

BHR Forum w Charkowie było także okazją do zaprezentowania najnowszych badań realizowanych przez PIHRB, w tym analizy nt. należytej staranności w obszarze praw człowieka zrealizowanej na zlecenie Parlamentu Europejskiego.

Oficjalna strona forum IV Kharkiv International Legal Forum: https://legalforum.nlu.edu.ua/en/program/

Sesje dedykowane problematyce Praw Człowieka w Biznesie:

Program BHR Forum

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).