Seminarium pt. „Zrównoważone zamówienia publiczne jako element społecznej odpowiedzialności uniwersytetów” [Cykl: Sprawiedliwa elektronika]

Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa” we współpracy z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności (IGO) i „Le Monde Diplomatique edycja polska” wraz ze współorganizatorami – Polskim Instytutem Praw Człowieka i Biznesu oraz Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, Electronics Watch i partnerami – Studenckim Kołem Naukowym Ekonomii Politycznej SGH oraz Kołem Naukowym Instytutu Politologii UP im. KEN zapraszają na seminarium dedykowane problematyce Zrównoważonych Zamówień Publicznych dotyczących elektroniki prowadzonych przez uczelnie wyższe.

Termin: 18 czerwca 2020 roku (czwartek) w godzinach 10.00-15.00 

Miejsce: BigBlueButton

Rejestracja: Formularz rejestracyjny

Program seminarium: Program

Więcej informacji: Strona seminarium

Organizatorzy kierują zaproszenie do udziału w wydarzeniu online szczególnie do kanclerzy, biur zamówień publicznych i specjalistów, publicznych uczelni wyższych w Polsce.

Odpowiedzialna konsumpcja jest jednym z ważniejszych czynników mających wpływ na jakość życia osób związanych z łańcuchem produkcji towarów (w tym sprzętu elektronicznego) oraz na stan środowiska naturalnego. Szczególną rolę odgrywają tutaj  podmioty sektora publicznego, w tym uczelnie wyższe. Zważywszy, że wartość zamówień publicznych w Polsce w 2018 roku wyniosła 9,55% PKB, świadome wybory konsumenckie, dokonywane w ramach zrównoważonych zamówień publicznych, mogłyby być istotnym narzędziem zmiany. Niestety, pomimo sprzyjającego kontekstu prawnego nie są one wykorzystywane w Polsce w zadowalającym zakresie.

Warto zauważyć, że nie jest możliwe pogodzenie etosu akademickiego, zakorzenionego w wolności i dążeniu do prawdy oraz deklaracji bycia uczelnią społecznie odpowiedzialną z takim podejściem do zamówień publicznych, które nie uwzględnia zrównoważonych aspektów społecznych i środowiskowych.

Mając świadomość wielowymiarowości problemów z wdrażaniem zrównoważonych zamówień publicznych, chcemy wspólnie zastanowić się nad możliwościami skutecznego stawienia im czoła. Podczas seminarium korzystać będziemy z przykładów rozwiązań stosowanych przez uczelnie wyższe i organizacje społeczne z Europy, będziemy dzielić się także dobrymi praktykami z Polski – do czego serdecznie zachęcamy.

Cele seminarium:

  • Wzrost świadomości  i wiedzy, dotyczącej zrównoważonych zamówień publicznych (w szczególności w zakresie sprawiedliwej elektroniki z uwzględnieniem perspektywy relacji globalna Północ – globalne Południe),
  • Wskazanie i omówienie narzędzi umożliwiających uwzględnienie kwestii społecznych i środowiskowych w zamówieniach publicznych (w szczególności w zakresie sprawiedliwej elektroniki z uwzględnieniem perspektywy relacji globalna Północ – globalne Południe),
  • Zainspirowanie do wypracowania i wprowadzania bardziej zrównoważonego podejścia do zamówień publicznych na polskich uczelniach wyższych poprzez pokazanie i omówienie dobrych praktyk (Polska, doświadczenia zagraniczne) oraz refleksję nad możliwością ich implementacji.
  • Uświadomienie korzyści płynących z udziału uczelni wyższych w sieciach ułatwiających wymianę doświadczeń oraz organizacjach łączących różnych interesariuszy, które wspierają zamawiających w zakresie monitorowania przestrzegania warunków zawartych w umowie a dotyczących respektowania praw człowieka i kwestii środowiskowych (np. Electronics Watch).

Cel długofalowy: Zwiększenie udziału zrównoważonych zamówień publicznych w zmówieniach publicznych na polskich uczelniach wyższych.

Kontakt: Stefan Zgliczyński, tel. 22 624 17 27, e-mail: redakcja [at] monde-diplomatique.pl, w tytule wiadomości prosimy napisać: Seminarium eksperckie z cyklu: Sprawiedliwa elektronika 18 czerwca 2020 (prosimy pisać z kopią na adres: aleksandra.wardak [at] igo.org.pl, tel. 783 341 243).

Zachęcamy do odwiedzenia oficjalnych stron organizatorów, współorganizatorów i partnerów:

Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”; „Le Monde Diplomatique edycja polska”:  https://monde-diplomatique.pl

Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO): https://igo.org.pl

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu: http://pihrb.org

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie: https://www.up.krakow.pl

Electronics Watch: https://electronicswatch.org

Studenckie Koło Naukowe Ekonomii Politycznej SGH: https://sknep.pl; https://pl-pl.facebook.com/SKNEkonomiiPolitycznej

Koło Naukowe Instytutu Politologii UP im. KEN: https://www.facebook.com/knsip

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).