FreshMail.pl

Zapraszamy do udziału w seminarium nt. definicji pracy przymusowej w Kodeksie Karnym – 6 czerwca, INP PAN

Specjalny dodatek do Rzeczpospolitej i Parkietu a w nim artykuł prezentujący wyniki badań projektu Valuing Respect dot. raportowania niefinansowego w obszarze praw człowieka w Polsce, 20 marca 2019 r.  

Beata Faracik, Prezeska PIHRB dołączyła do panelu edytorów sekcji „Developments in the Field” czasopisma naukowego „The Business and Human Rights Journal” Cambridge University Press.

Ostatnie wiadomości

ELSA – Right2B Forum i dlaczego było wart

W dniach 30 maja – 1 czerwca odbyło się pierwsze Right2B Forum, najnowszy projekt ELSA Poland, który PIHRB objął patronatem merytorycznym....

Seminarium nt. definicji pracy przymusowej w Kodeksie Karnym – ...

Grupa Robocza ds. Osób Świadczących Pracę Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (organu...

PIHRB na Forum Inspiracji Kampanii 17 – 17 maja 2019 r

PIHRB wziął udział – tym razem aktywny – w odbywającym się w dniu 17 maja br., na Forum Inspiracji Kampanii 17 (by CSR Consulting)....

Prezeska PIHRB w gronie edytorów czasopisma naukowego „The...

Z przyjemnością informujemy, że Beata Faracik, prezeska instytutu, została zaproszona do grona członków panelu edytorów sekcji...

Zgromadzenie Ogólne Koalicji ECCJ po raz pierwszy w Polsce! 7-8 maja...

W dniach 7-8 maja 2019 r. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu miał przyjemność być gospodarzem dwudniowego Zgromadzenia Ogólne ECCJ –...

Udział ekspertki PIHRB w Roundtable „Human Rights in the...

Na zaproszenie Institute for Human Rights and Business podczas organizowanego 2 maja 2019 r. w Londynie okrągłego stołu na temat praw człowieka w...

Aktualne projekty

Wybrane publikacje

Wydarzenia

Prawa człowieka i biznes "w pigułce"

Projekt SMART

The Sustainable Market Actors for Responsible Trade project (SMART) does research that promotes sustainable development within the planetary boundaries. SMART responds to questions such as: How can we achieve global development goals, without destroying the very basis of our existence?

więcej

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).

FreshMail.pl