ELSA POLAND 2020 Right2B Forum

PIHRB wraz z Grupą Roboczą ONZ dot. Biznesu i Praw Człowieka współorganizatorem sesji poświęconej Europie Wschodniej podczas UN Forum on BHR

Należyta staranność w obszarze praw człowieka. Jeszcze dobrowolna, wkrótce obowiązkowa? Artykuł PIHRB w dodatku Rzeczpospolitej „Biznes odpowiedzialny w Polsce”

Ostatnie wiadomości

Seminarium pt. „Zrównoważone zamówienia publiczne jako...

Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa” we współpracy z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności (IGO) i „Le Monde Diplomatique...

Right2B Forum 202

Maj, a szczególnie dni 20-22 maja, były dla nas niezwykle intensywne. Inne przymiotniki dobrze go opisujące to także inspirujący, emocjonujący,...

Wkład PIHRB w wytyczne dla biznesu dot. przeciwdziałania handlowi...

W marcu 2020 r. ekspertka PIHRB, Beata Faracik wraz z dr. Claire Methven O’Brien z Duńskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, zostały...

Wniosek do RPO o podjęcie działań w sprawie naruszeń praw...

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu w porozumieniu z Polskim Związkiem Piłkarzy (PZP), Stowarzyszeniem Zawodników Hokeja na Lodzie (SZHL)...

Sektor Sportowy wobec pandemii Covid-1

W związku z trudną sytuacją sektora sportowego wywołaną pandemią Covid-19 Sekcja Praw Człowieka w Sporcie przy Polskim Instytucie Praw...

PIHRB w Personel & Zarządzani

Z przyjemnością odnotowujemy, że ubiegłoroczne seminarium nt. kultury włączającej zainspirowało wydawców czasopisma „Personel i...

Aktualne projekty

Wybrane publikacje

Wydarzenia

Prawa człowieka i biznes "w pigułce"

The Valuing Respect Project

Valuing Respect Project is a global collaborative initiative led by Shift, to research and co-create better ways of evaluating business respect for human rights. We are working with a wide variety of partners across all sectors and geographies. Our goal is to develop tools and insights that can help companies and their stakeholders focus their resources on what matters most: outcomes for people.

więcej

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).