FreshMail.pl

Zespół ds. CSR i ZR przy Ministrze Innowacji i Rozwoju: PIHRB współkoordynatorem Grupy Roboczej ds. osób świadczących pracę

PIHRB na antenie Polskiego Radia 24 – 3 listopada 2018

Zobacz nowy portal Global NAPs dedykowany Krajowym Planom Działań dot. biznesu i praw człowieka!

Ostatnie wiadomości

PIHRB o zarządzaniu ryzykiem w obszarze praw człowieka na...

PIHRB o zarządzaniu ryzykiem w obszarze praw człowieka na konferencji pt. “Teoretyczne i praktyczne problemy zarzadzania nowoczesnymi...

PIHRB o prawach człowieka na konferencji SEG: Raportowanie...

W dniu 17 października 2018 r. na konfernecji pt. “RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE I RESILIENCE SPÓŁKI GIEŁDOWEJ” zorganizowanej przez...

PIHRB o BHR na 2. Responsible Business Forum, Kijów, Ukrain

W dniu 5 października 2018r., w ramach prezentacji wygłoszonej podczas drugiego Responsible Business Forum w Kijowie, Ukraina, prezeska PIHRB...

PIHRB na 2. Kharkiv International Legal Forum, 25-28.09.201

W dniu 26 września 2018 r. prezeska PIHRB, Beata Faracik, uczestniczyła w 2. Kharkiv International Legal Forum. Key speech, który wygłosiła w...

Zespół ds. CSR i ZR / MIiR: PIHRB współkoordynatorem Grupy...

We wtorek 2 października 2018 r. odbyło się drugie już spotkanie Grupy roboczej ds. osób świadczących pracę, powołanej w ramach Zespołu...

Parkiet: Raportowanie praw człowieka – Beata Faraci

12.09.2018 We wrześniowym kwartalniku Parkiet ukazał się artykuł autorstwa prezeski PIHRB, Beaty Faracik, dedykowany problematyce raportowania...

Aktualne projekty

Wybrane publikacje

Wydarzenia

Prawa człowieka i biznes "w pigułce"

Projekt SMART

The Sustainable Market Actors for Responsible Trade project (SMART) does research that promotes sustainable development within the planetary boundaries. SMART responds to questions such as: How can we achieve global development goals, without destroying the very basis of our existence?

więcej

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).

FreshMail.pl