Sektor Sportowy wobec pandemii Covid-19. Dialog z interesariuszami? Nie w sporcie.

PIHRB wraz z Grupą Roboczą ONZ dot. Biznesu i Praw Człowieka współorganizatorem sesji poświęconej Europie Wschodniej podczas UN Forum on BHR

Należyta staranność w obszarze praw człowieka. Jeszcze dobrowolna, wkrótce obowiązkowa? Artykuł PIHRB w dodatku Rzeczpospolitej „Biznes odpowiedzialny w Polsce”

Ostatnie wiadomości

Sektor Sportowy wobec pandemii Covid-1

W związku z trudną sytuacją sektora sportowego wywołaną pandemią Covid-19 Sekcja Praw Człowieka w Sporcie przy Polskim Instytucie Praw...

PIHRB w Personel & Zarządzani

Z przyjemnością odnotowujemy, że ubiegłoroczne seminarium nt. kultury włączającej zainspirowało wydawców czasopisma „Personel i...

Rekomendacje PIHRB w publikacji Fińskiej Prezydencji w Radzie U

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu został zaproszony przez Prezydencję Fińską w Radzie EU do opracowania tekstu mającego stanowić wkład...

PIHRB na VIII Forum ONZ dot. biznesu i praw człowieka w Genewi

W dniach 25 – 27 listopada 2019 odbywa się VIII Forum ONZ dot. biznesu i praw człowieka.W tym roku PIHRB współorganizuje dwa wydarzenia:1)...

Eksperci PIHRB wykładają na Master Course in Business and Human...

Gościnne wykłady ekspertów PIHRB na uczelniach nie są rzadkością. Jednak zaproszenie do grona wykładowców Master Course in Business and Human...

Sekcja Praw Człowieka w Sporci

(15 listopada 2019 r.) W dniu dzisiejszym rozpoczęła działalność Sekcja ds. Praw Człowieka w Sporcie działająca w ramach Polskiego Instytutu...

Aktualne projekty

Wybrane publikacje

Wydarzenia

Prawa człowieka i biznes "w pigułce"

Projekt SMART

The Sustainable Market Actors for Responsible Trade project (SMART) does research that promotes sustainable development within the planetary boundaries. SMART responds to questions such as: How can we achieve global development goals, without destroying the very basis of our existence?

więcej

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).