Karty Praw Człowieka w Biznesie

Chcesz poznać swoje prawa? Właśnie tutaj, co tydzień pojawiać się będą ich opracowania: animowane grafiki opatrzone stosownym wyjaśnieniem odeślą Cię do obszerniejszych kart informacyjnych. Odwiedzaj nas regularnie, żeby dowiedzieć się co w praktyce oznacza dane prawo, jak rozumieć je w kontekście biznesu i gdzie szukać pomocy, gdy jest ono zagrożone lub łamane. Mamy nadzieję, że przystępny język i stały format 34 opracowań, które przygotowaliśmy na początek, ułatwią Ci zrozumienie i występowanie w obronie Twoich praw.

Prawo do życia rodzinnego – ochrony rodziny, w tym macierzyństwa

Prawo do wolności wypowiedzi

Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego

Prawo do zakładania i przystępowania do związków zawodowych oraz prawo do strajku

Prawo do pracy

Prawo do edukacji

Prawo do uczestniczenia w życiu publicznym
Prawo do równej płacy

Prawo do godziwego wynagrodzenia

Prawo do warunków pracy spełniających wymagania dot. bezp. i higieny
Prawo do równego traktowania

Prawo do wypoczynku i corocznych płatnych urlopów

Prawo do zabezpieczenia społecznego

Prawo do życia

Prawo mniejszości

Prawo do odpowiedniego poziomu życia

Zakaz niewolnictwa, służebności i pracy przymusowej

Zakaz tortur i innego okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania lub karania

Prawo do prywatności

Prawo do swobodnego zrzeszania się, w tym tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich

Prawo do sądu (prawo do rzetelnego procesu)

Zakaz dyskryminacji i prawo do równego traktowania

Prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania

Prawo do udziału w życiu kulturalnym

Prawo do ochrony interesów moralnych i materialnych autorów

Zakaz propagandy wojennej

Prawo skazanych do humanitarnego traktowania

Wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich

Zakaz pozbawienia wolności wolności jedynie z powodu niemożności wywiązywania się z zobowiązań umownych

Swoboda poruszania się

Prawo do podmiotowości prawnej

Prawo narodów do samostanowienia

Prawo do zdrowia

Zakaz pracy dzieci

Pracujemy nad uzupełnieniem repozytorium o kolejne prawa

Pracujemy nad uzupełnieniem repozytorium o kolejne prawa

Karty informacyjne opracowali: dr hab. Joanna Unterschuetz, Hubert Smoliński, Joanna Szymonek, Beata Faracik
Konsultacja: dr hab. Adam Ploszka, Beata Faracik
Autorka grafik: Ewa Kielar (behance.net/EwaKielar)

Kampania jest realizowana dzięki środkom z grantu European Coalition for Corporate Justice.

Skip to content