Sekcja Praw Człowieka w Sporcie

(15 listopada 2019 r.)

W dniu dzisiejszym rozpoczęła działalność Sekcja ds. Praw Człowieka w Sporcie działająca w ramach Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu. Celem sekcji jest promowanie zasad odpowiedzialnego biznesu w sektorze sportowym, poprzez m.in.:

–     promowanie wśród przedsiębiorstw chcących inwestować w sport działania w sposób etyczny, transparentny i społecznie odpowiedzialny, oraz poszanowania praw wszystkich uczestników sektora;

–     stymulowanie dialogu pomiędzy wszystkim interesariuszami rynku sportowego, tj.:

(i)         związkami sportowymi i zrzeszonymi w nich klubami,

(ii)        zawodnikami i trenerami oraz ich agentami,

(iii)       sponsorami, agencjami marketingowymi i mediami oraz innymi inwestorami działającymi na rynku sportowym;

w celu m.in. wsparcia rozwiazywania sporów w sektorze i kształcenia etycznych i kompetentnych kadr do zarządzania sportem;

–      zapewnienie wsparcia eksperckiego instytucjom państwowym zajmującym się egzekwowaniem prawa w sektorze sportowym (w tym Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwową Inspekcję Pracy, Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Finansów, Sejmową Komisję ds. Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki), oraz wypracowanie pozycji wiarygodnego partnera.

Sekcji Praw Człowieka w Sporcie przewodniczy adwokat Stanisław Drozd, pomysłodawca i inicjator powstania sekcji. Na co dzień związany z kancelarią Wardyński i Wspólnicy, gdzie zajmuje się m.in. rozwiązywaniem sporów gospodarczych i inwestycyjnych, a w szczególności arbitrażem międzynarodowym oraz doradza w zakresie prawa ochrony konkurencji, mec. Drozd specjalizuje się ponadto w prawie sportowym. Działa także na rzecz ochrony praw zawodowych sportowców oraz promocji praw człowieka i zasad dobrego zarządzania w sporcie. Współpracuje ze stowarzyszeniami zawodników, broniąc i zabiegając o poszanowanie praw profesjonalnych sportowców w postępowaniach sądowych i parlamentarnych oraz w ramach postępowań przed międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się prawami człowieka.

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).