Warsztat i cykl konsultacji dla NGOs nt. mechanizmu rozpatrywania skarg na naruszenia Wytycznych OECD przez przedsiębiorstwa.

 Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.
Mechanizm rozpatrywania skarg na naruszenia Wytycznych przez przedsiębiorstwa.

Warsztat oraz cykl konsultacji dla NGOs.

5-6 grudzień 2017 | 5-6 December 2017

Ambasada Holandii, ul. Kawalerii 10, Warszawa

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu we współpracy z Fundacją Frank Bold oraz przy wsparciu Ambasady Królestwa Niderlandów zapraszają organizacje społeczeństwa obywatelskiego na praktyczny warsztat dedykowany stosowaniu Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych w działalności rzeczniczej oraz w zakresie składania skarg na działalność przedsiębiorstw naruszających Wytyczne OECD. Warsztat jest realizowany w ramach międzynarodowego projektu Improving Access to Remedy in Central and Eastern Europe i odbędzie się 5-6 grudnia 2017 r.

W czasie warsztatu zaplanowano przede wszystkim sesje praktyczne dedykowane mechanizmowi rozpatrywania skarg przez Krajowe Punktu Kontaktowe OECD, w szczególności opracowaniu skarg na naruszenia praw człowieka i inne naruszenia Wytycznych OECD przez przedsiębiorstwa, udokumentowywania zarzucanych przedsiębiorstwu działań oraz procesowi mediacji, na której opiera się mechanizm skargowy w ramach Krajowego Punktu Kontaktowego OECD (symulacja z udziałem uczestników warsztatu).

Działania 'po-warsztatowe' obejmują indywidualne konsultacje oraz wsparcie w przygotowywaniu skarg dla tych organizacji, które zdecydują się na złożenie skargi w ramach procedury skargowej KPK OECD.

Półtoradniowy warsztat rozpocznie się w godzinach porannych 5 grudnia i zakończy lunchem 6 grudnia 2017r. w Ambasadzie Królestwa Niderlandów w Warszawie. Organizatorzy dysponują ograniczonym budżetem na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania uczestników.

Rejestracji należy dokonywać poprzez wysłanie wiadomości email zawierającej imię, nazwisko, stanowisko, afiliację, na adres:

warsztat.ngo@pihrb.org oraz anna.szlezinger@pihrb.org . 

Warunkiem skorzystania z konsultacji jest udział w warsztacie.

Szczegółowy program już wkrótce!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).