Harmonogramy wdrażania KPD: PIHRB i Koalicja CSR Watch Polska występują z wnioskami o udzielenie informacji publicznej

14 marca, 2018

W dniu 13 marca 2018 r., PIHRB w imieniu swoim i Koalicji CSR Watch Polska wystosował wnioski o udzielenie informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), dotyczące udostępnienia harmonogramów działań poszczególnych instytucji w ramach Krajowego Planu Działań na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020 (Dalej: KPD). Podmioty administracji publicznej – zgodnie z zapisami KPD – były zobowiązane takie harmonogramy opracować do końca 2017 roku.

Wnioski skierowano do następujących instytucji:

  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych /Ministry of Foreign Affairs (wniosek/request for information)  (odpowiedź urzędu/reply of the ministry)
  • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju / Ministry of Investment and Economic Development (wniosek/request for information) (odpowiedź urzędu/reply of the ministry)
  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej / Ministry of Family, Labour and Social Policy (wniosek / request for information) (odpowiedź urzędu/reply of the ministry)
  • Ministerstwo Sprawiedliwości/Ministry of Justice (wniosek/request for information) (odpowiedź urzędu/reply of the ministry)
  • Ministerstwo Cyfryzacji/Ministry of Digitisation  (wniosek/request for information) (odpowiedź urzędu/reply of the ministry)
  • Ministerstwo Sportu i Turystyki/Ministry of Sport and Tourism (wniosek/request for information) (odpowiedź urzędu/reply of the ministry)
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Ministry of Internal Affairs and Administration (wniosek/request for information) (odpowiedź urzędu/reply of the ministry)
  • Urząd Zamówień Publicznych/Public Procurement Office (wniosek/request for information) (odpowiedź urzędu/reply of the institution )
  • Główny Inspektor Pracy/National Labour Inspectorate (wniosek/request for information) (odpowiedź urzędu/reply of the institution )
  • Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego (KPRM)/Government Plenipotentiary for civil society (wniosek / request for information) (odpowiedź urzędu/reply by the Plenipotenary)

Wszystkie otrzymane odpowiedzi i harmonogramy są opublikowane powyżej. Mamy nadzieję, że ich dostępność przyczyni się do zwiększenia efektywnego monitorowanie działań podejmowanych przez administrację i ich ocena.

 

Skip to content