Harmonogramy wdrażania KPD: PIHRB i Koalicja CSR Watch Polska występują z wnioskami o udzielenie informacji publicznej

W dniu 13 marca 2018 r., PIHRB w imieniu swoim i Koalicji CSR Watch Polska wystosował wnioski o udzielenie informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), dotyczące udostępnienia harmonogramów działań poszczególnych instytucji w ramach Krajowego Planu Działań na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020 (Dalej: KPD). Podmioty administracji publicznej – zgodnie z zapisami KPD – były zobowiązane takie harmonogramy opracować do końca 2017 roku.

Wnioski skierowano do następujących instytucji:

Wszystkie otrzymane odpowiedzi i harmonogramy są opublikowane powyżej. Mamy nadzieję, że ich dostępność przyczyni się do zwiększenia efektywnego monitorowanie działań podejmowanych przez administrację i ich ocena.

 

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).

FreshMail.pl