2. KPD – Rozczarowujące deklaracje dot. ochrony dzieci przed wykorzystaniem seksualnym w turystyce

19 listopada, 2021

PIHRB z żalem odnotowuje brak w 2. Krajowym Planie Działań na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka na lata 2021-2024 zobowiązania administracji rządowej do przeprowadzenia nowelizacji ustawy o hotelarstwie w celu zwiększenia ochrony osób małoletnich przed wykorzystaniem seksualnym. 

Zważywszy że podobne zapisy w 1. KPD nie skutkowały podjęciem skutecznych działań, do niczego nie zobowiązujące zapisy 4.5 roku później o tym, że 'planowane są prace nad nowelizacją przepisów” w tym zakresie, w świetle braku podjęcia konkretnych a nie jedynie symbolicznych działań i wiary w samoregulację sektora (vide konferencja podczas targów World Travel Show 2019 – Międzynarodowe Targi Turystyczne pt. „Przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w turystyce” w dniu 20.10.2019 r., która spotkała się z zerowym zainteresowaniem mimo udziału w targach kilkudziesięciu tysięcy uczestników z branży obecnych w tym czasie na terenie targów), nie pozostawia wątpliwości, że mimo wielu deklaracji administracji o potrzebie zapewnienia ochrony osobom małoletnim, nie zamierza ona podjąć nawet tak prostych działań jak wprowadzenie obowiązku opracowania regulaminów/procedur postępowania na wypadek podejrzenia, że korzystający z usług obiektu gość wykorzystuje seksualnie towarzyszące mu osoby małoletnie. Pozostaje dla nas niezrozumiałe, dlaczego podejmowane są jedynie działania zwiększające kary dla sprawców natomiast brak działań zapobiegających lub przynajmniej utrudniających popełnienie przestępstwa.

Pozostaje to dla nas niezrozumiałe tym bardziej, że konkretna propozycja zmiany przepisów została zaproponowana przez środowisko pozarządowe już w 2017 r. Historię działań PIHRB, Koalicji CSR Watch Polska oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dokumentują poniższe dokumenty.

Uwagi do projektu 2. KPD (lipiec 2021)

Pismo do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dot. rekomendacji dot. działań jakie należy uwzględnić w Drugim Krajowym Planie Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka (styczeń 2021)

Pismo do Ministerstwa Sportu i Turystyki po spotkaniu w dniu 1 sierpnia 2019 r. (sierpień 2019) 

Pismo do Ministra Sprawiedliwości dot. wzmocnienia ochrony dzieci przed wykorzystaniem seksualnym w kontekście biznesu (maj 2019)

Pismo do Ministra Sportu i Turystyki dot. postępów we wdrażaniu 1. KPD w zakresie dot. wzmocnienia ochrony dzieci przed wykorzystaniem seksualnym w kontekście biznesu (marzec 2019)

RAPORT Z KONFERENCJI „WYTYCZNE ONZ DOTYCZĄCE BIZNESU I PRAW CZŁOWIEKA – REALIZACJA KRAJOWEGO PLANU DZIAŁANIA” Warszawa, 2 października 2017 

Rekomendacje dot. Krajowego Planu Działań na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020 (styczeń 2017)

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

    Skip to content