Przetestowaliśmy nowy model konsultacji społecznych – #deliberateria

(11 czerwca 2021)

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu zakończył cykl pilotażowych spotkań konsultacyjnych pod nazwą #deliberateria* w Poznaniu, Przemyślu i Częstochowie . Przez trzy dni osoby uczestniczące w deliberateriach dyskutowały na wcześniej wybrane tematy odnoszące się do prac legislacyjnych na poziomie europejskim. Zebrane od nich rekomendacje zostaną, zgodnie z założeniami projektu, przesłane wkrótce do polskiego rządu.

Kontekst ustawodawczy

Jeśli chcemy, by rosła świadomość praw człowieka w kontekście biznesu, a prawodawstwo krajowe i unijne zapewniało solidną i systemową ochronę tychże praw, nie ma lepszego momentu, by zebrać opinie i rekomendacje w tym obszarze i przedstawić je osobom decydującym o stanowisku polskiego rządu w tym zakresie. W Polsce toczą się bowiem prace nad Krajowym Planem Działań na rzecz wdrożenia Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2021 – 2024, zaś na poziomie europejskim – nad nowymi regulacjami prawnymi mającymi zwiększyć stopień poszanowania praw człowieka przez przedsiębiorstwa, poprzez m.in. obowiązek wdrożenia procedur należytej staranności. Regulacje te przybiorą kształt pakietu rozporządzeń i dyrektyw, z których – w kontekście #deliberaterii – najważniejsza jest dyrektywa dot. należytej staranności w obszarze praw człowieka.

„To unikalna sytuacja, która pozwala na dobrą synchronizację działań na poziomie kraju i na poziomie europejskim” – mówi Beata Faracik, Prezeska PIHRB.

„Chcemy z tego skorzystać i przedstawić kompleksowe rekomendacje administracji rządowej w sprawie tego, co w KPD powinno się znaleźć, a także – jakie powinno być stanowisko Polski w kwestii dyrektywy dot. należytej staranności w obszarze praw człowieka. Szczególnie, że niektóre krajowe regulacje prawne, które powinny chronić pracowników i nakreślać biznesowi ramy właściwego postępowania, okazują się być nieadekwatne do bieżących potrzeb. Kryzys ekonomiczny spowodowany COVID-19 jeszcze bardziej uwypuklił te rozbieżności.

Zaangażowanie obywatelskie

https://pihrb.org/prawa-czlowieka-i-biznes/

Dlatego właśnie przez trzy czerwcowe popołudnia (8-10.06) grupy zarejestrowanych uczestników i uczestniczek łączyły się na platformie ZOOM, by wspólnie pochylić się nad dwoma tematami:

1.    Czy należy wprowadzić zakaz importu i sprzedaży produktów, do których wykonania wykorzystano pracę dzieci lub pracę przymusową?

2.    Czy Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP) powinny być́ objęte obowiązkiem wdrożenia tzw. należytej staranności w obszarze praw człowieka oraz środowiska naturalnego?

Wbrew pozorom, odpowiedzi na te pytania nie są ani proste, ani jednoznaczne. Na różnicę zdań mogły też wpływać doświadczenia rozmówców/czyń. #Delibaterie zgromadziły bowiem osoby w różnym wieku i z różnym doświadczeniem zawodowym: od studentów i studentek, poprzez osoby pracujące w firmach różnej wielkości, przedsiębiorców i pracodawców, po emerytów i emerytki.

By ułatwić dyskusję, na kilka dni przed spotkaniem osoby uczestniczące otrzymały materiały merytoryczne wprowadzające je do tematu. Dodatkowo, przed każdą sesją dyskusyjną odbywała się krótka prezentacja ekspercka, zaś ekspertka była dostępna dla osób uczestniczących również podczas całych konsultacji. Rozmowy – w podziale na mniejsze, kilkuosobowe grupy – odbywały się pod opieką facylitatorek.

Kolejne kroki

Przed PIHRB stoi teraz zadanie zebrania zgłoszonych w ankiecie sugestii i opinii, oraz przeanalizowanie różnicy pomiędzy opiniami wyrażanymi przed rozpoczęciem dyskusji oraz po jej zakończeniu. Zorganizowanie takiego badania oraz zmierzenie wpływu dyskusji na poglądy osób uczestniczących w procesie było kolejnym ważnym celem projektu, nie mniej ważnym niż zebranie samych rekomendacji. Zgodnie z ideą #deliberaterii, nie zawsze jest pora na szukanie wspólnego rozwiązania, ale zawsze trzeba się wzajemnie wysłuchać i móc zaprezentować swoje poglądy pomimo różnic i barier.

PIHRB planuje również opracować e-publikację podsumowującą cały proces przygotowywania się do #deliberaterii oraz jej przebieg po to, by ułatwić innym organizacjom oraz administracji publicznej tworzenie podobnych wydarzeń.

* Co to jest deliberateria?

* #deliberateria – to autorski pomysł Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu. Jest to forma aktywności, np. debaty, w której przeplatają się elementy demokracji deliberacyjnej i kafeterii, znanej z badań społecznych. Istotą #deliberaterii jest swobodna możliwość wyrażenia różnych opinii i punktów widzenia oraz szacunek do punktów widzenia innych uczestników. 

W #delibaterii może, ale nie musi dojść do konsensusu. Ważna jest natomiast otwartość na zmianę postaw i poglądów w wyniku argumentacji oraz dzięki eksperckim opiniom. Różne elementy aktywizacji społecznej są dobierane do #deliberaterii na zasadzie kafeteryjnej.

INFORMACJA PRASOWA – PDF


Projekt jest realizowany z dotacji nr K1m/0457 programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

PIHRB w Korei czyli o VUCA i mieście słów kilka

Gdy ponad rok temu zdecydowaliśmy się na wspólną prezentację z Divercity+ podczas 10. The World Human Rights Cities Forum w Korei Południowej, nie sądziliśmy, że jej efektem będzie publikacja o bardziej trwałym charakterze. Chcieliśmy po prostu skonfrontować nasze przemyślenia na temat wyzwań przed jakimi stoją miasta, które w COVID’owej i post-COVID’owej rzeczywistości muszą nauczyć się reagować bardziej zwinnie, muszą zmienić paradygmat VUCA.

Tym bardziej miłą niespodzianką była informacja, że naszą prezentację wybrano do uwzględnienia w publikacji po-konferencyjnej.

W artykule autorstwa Dominiki Sadowskiej (Divercity+) oraz Beaty Faracik (PIHRB) snujemy rozważania dot. „Redefined VUCA as the Urban Response to the Post-COVID Paradigm”. O czym jest artykuł dowiecie się z poniższego abstraktu, zaś z całym tekstem w publikacji – czyli TUTAJ.

Abstrakt:

Over the last months, the acronym VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity), describing features defining a majority of modern conflicts, started to be frequently used in reference to the virus-struck world. The panorama caused by the COVID-19 shares many similarities with a VUCA situation. It has had deep impact on the notions of inclusion and
diversity, which had to give space to the priority of security. The pandemic has brought about new sharp divisions and has kept people locked down in households and zones, which started to be defined based on the number of contagions. Safety has replaced development as the main priority in state and urban policies globally. It has been a difficult test for both central and local governments, demanding of them to be agile and adapt quickly to the VUCA conditions.
The authors argue that this new reality requires cities to develop the VUCA Prime response to the discharge of urban functions – a scheme, a direction of action that allows to find oneself in this seemingly unpredictable chaos. It is proposed that each of the main four components of VUCA is counteracted with a corresponding value – Volatility with Vision, Uncertainty with Understanding, Complexity with Clarity and Ambiguity with Agility.”

Nowa publikacja „Islandzki proces konstytucyjny w latach 2010-2020”, PIHRB RS 1/2021

Nowa publikacja „Islandzki proces konstytucyjny w latach 2010-2020”, PIHRB RS 1/2021

(28.05.2021)
Z satysfakcją oddajemy w ręce czytelników najnowszą pozycję z serii PIHRB Report Series 1/2021 – report „Islandzki proces konstytucyjny w latach 2010-2020”.

Raport przygotowany przez dwoje wykładowców Uniwersytetu Islandzkiego, a przetłumaczony i wydany przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu może zaciekawić z co najmniej dwóch podwodów.

Po pierwsze, jest syntetycznym zapisem 10-cio letniego procesu, który był jednocześnie próbą odbudowania zaufania do państwa po kryzysie 2008 r. Jego nowością było zaangażowanie opinii publicznej zarówno w przygotowanie nowelizacji konstytucji, jak i pisanie samego jej tekstu. Narzędziem, które miało pomóc w osiągnięciu tego celu, była nowa forma dialogu oraz umowy społecznej. Islandzcy eksperci, łączący praktyczną znajomość mechanizmów konsultacyjnych z wiedzą akademicką i doświadczeniem, tj. prof. Salvör Nordal, członkini Rady Konstytucyjnej, a następnie jej Przewodnicząca (2011) oraz prof. Jón Ólafsson, szef projektu badawczego „Democratic Constitutional Design”, realizowanego we współpracy z kancelarią Prezesa Rady Ministrów, dzielą się w nim dobrymi praktykami oraz wnioskami i doświadczeniem z organizacji islandzkiego sondażu deliberacyjnego w 2019 r. i całego procesu, czy raczej procesów, które miały miejsce od 2010 r.

Po drugie, raport ten stał się inspiracją do wykorzystania elementów demokracji deliberacyjnej w naszym rodzimym projekcie, „Prawa człowieka i biznes: dialog społeczny post-COVID19”. Inspiracja ta przybrała kształt #deliberaterii: pilotażowych konsultacji społecznych, które już za kilka dni odbędą się w trzech miastach: Częstochowie, Poznaniu i Przemyślu. Będziemy podczas nich rozmawiać na temat praw człowieka w kontekście biznesu i jesteśmy bardzo ciekawi jak sprawdzi się nowa formuła konsultacji. Rekomendacje uczestników zostaną przekazane polskiemu rządowi.

Zapraszamy do lektury!

Raport został opracowany w ramach projektu Aktywni Obywatele – K1m-0457: „Prawa człowieka i biznes – dialog społeczny post-COVID19” realizowanego z dotacji nr K1m/0457 programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Publikacja jest do pobrania tutaj – Islandzki proces konstytucyjny w latach 2010-2020”.

Seminarium – 23.06.„Różnorodność i kultura włączająca krok po kroku” (Przewodnik) – 23 czerwca 2021, g. 10-13

Seminarium – 23.06.„Różnorodność i kultura włączająca krok po kroku” (Przewodnik) – 23 czerwca 2021, g. 10-13

Przez ostatni rok osoby zajmujące się zarządzaniem różnorodnością i budowaniem kultury włączenia w kilkunastu różnych organizacjach i przedsiębiorstwach spotykały się, by dzielić się wiedzą i wymieniać dobre praktyki w obszarze D&I czyli różnorodności i włączenia.

W efekcie tych spotkań, przy wsparciu finansowym Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce oraz zaangażowaniu Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu oraz Divercity+ oraz inicjatywy D&I Roundtable powstał powstał pierwszy inkluzywnie opracowany poradnik dotyczący praktycznej strony D&I w polskim kontekście.
Zarówno nim jak i wnioskami i przykładami z praktyki uczestniczących w tym procesie firm chcemy się z Wami podzielić.
Zapraszamy zatem do udziału w seminarium połączonego z sesjami warsztatowymi na temat budowania kultury włączającej.

Będą z nami m. in. Orange Polska, Grupa ANG, AstraZeneca, Netguru, LOTTE Wedel, CD PROJEKT, CWS Polska, BNP Paribas, IKEA.

Kiedy? 23 czerwca, godz. 10.00-13.00.

Gdzie? Online – link do wydarzenia na zoom otrzymają osoby, które wypełnią formularz zgłoszeniowy.

Jeśli liczba zgłoszeń przekroczy liczbę jaką możemy pomieścić na spotkaniu na zoom, będzie także zapewniona transmisja na żywo z nie-warsztatowej części spotkania, na profilu PIHRB oraz Ambasady Królestwa Niderlandów. Jednak aby uczestniczyć w warsztatach niezbędna jest rejestracja.

Link do FORMULARZA ZGŁOSZENIA: https://tinyurl.com/2zbbfux

PROGRAM SEMINARIUM (PEŁNY) – PDF

RAMOWY PROGRAM:

1) Powitanie i oficjalne wystąpienia (Ambasador Królestwa Niderlandów, organizatorzy)

2) „O wartościach w biznesie” czyli słów kilka o D&I Roundtable, powodach powstania przewodnika i wyzwaniach wdrażania D&I w firmach w Polsce. Panel dyskusyjny. [Moderacja: Magdalena Andrejczuk, Allegro]

3) Prezentacja publikacji „Różnorodność i kultura włączająca krok po kroku. Praktyczny przewodnik dla organizacji” [Dominika Sadowska, Divercity+]

4) Polityka D&I – od czego zacząć? Panel i Q&A. [Moderacja: Anna Miazga, CWS Polska]

Krótka przerwa

5) Równoległe sesje tematyczne (do wyboru) „Porozmawiajmy o…”:

a) Jak stworzyć dobrze działającą sieć pracowniczą (network), na przykładzie Networku LGBT+ [Osoby prowadzące: Kamil Kuhr, AstraZeneca & Aleksandra Niedźwiedzka-Ścisłowska, AstraZeneca]

b) Żywa biblioteka w organizacji – narzędzie rozwijania świadomości [Osoby prowadzące: Karolina Długosz, Netguru & Dominika Błaszak, Netguru & Dni Antydyskryminacji]

6) Podsumowanie i zakończenie

Link do FORMULARZA ZGŁOSZENIA: https://tinyurl.com/2zbbfux

PIHRB włącza się w działania na rzecz rozwoju odpowiedzialnych polityk pracowniczych

PIHRB włącza się w działania na rzecz rozwoju odpowiedzialnych polityk pracowniczych

28 maja 2021 r. został opublikowany „Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy”, który podpowiada, jakie inwestycje mogą podjąć firmy na rzecz budowania odpowiedzialnych polityk pracowniczych w takich obszarach jak: zatrudnienie i stosunki pracy, ochrona socjalna, dialog społeczny, szkolenia, a także bezpieczeństwo i higiena pracy.

Przewodnik, w którego opracowaniu uczestniczyła prezeska PIHRB, Beata Faracik, powstał w ramach prac Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu pomocniczego Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Publikacja została przygotowana przez interdyscyplinarny zespół ekspertów i praktyków Grupy roboczej ds. relacji z osobami świadczącymi pracę, działającej przy ww. Zespole, a koordynowanej przez PIHRB. W skład grupy roboczej weszli przedstawiciele zarówno administracji publicznej, związków zawodowych, firm i organizacji je zrzeszających, jak i  organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele świata nauki. Koordynatorem prac nad przewodnikiem było Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.  

Firmy społecznie odpowiedzialne i stawiające na długookresową perspektywę rozwoju podejmują działania służące dobrostanowi, zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników. Jest to szczególnie ważne w postpandemicznej rzeczywistości. Podzielając te wartości, PIHRB włączył się także w działania promujące upowszechnianie odpowiedzialnych polityk pracowniczych na polskim rynku.

Opracowanie pomoże firmom doskonalić swoje procesy w takich obszarach z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) jak: ład organizacyjny, prawa człowieka, zatrudnienie, warunki pracy i ochrona socjalna, dialog społeczny, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz rozwój i szkolenia w miejscu pracy. Przewodnik zawiera wiele użytecznych wskazówek, bazę dobrych praktyk oraz narzędzie do samooceny. Publikacja wskazuje i zachęca do inwestycji, które budują i rozwijają właściwe relacje pracownicze, zwiększają bezpieczeństwo i higienę pracy oraz wspierającą równowagę w obszarze praca-życie, podnosząc jakość pracy i zadowolenie pracowników. Dzięki takiej postawie firmy zyskują przewagę konkurencyjną na rynku, łatwiej zdobywają i utrzymują zaangażowanych pracowników, ograniczają koszty wypadków przy pracy i absencji, a ponadto umiejętnie dostosowują się do trendów demograficznych i zmian na rynku pracy oraz zmieniających się oczekiwań pracowników.

Przedsiębiorstwom, które są zainteresowane doskonaleniem swoich polityk i procesów w obszarze pracowniczym, szczególnie polecamy przydatne narzędzia zawarte w „Przewodniku CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy” – uniwersalną bazę dobrych praktyk, którymi dzielą się przedsiębiorstwa zaangażowane w powstanie publikacji oraz narzędzie do samooceny procesów z listą pytań kontrolnych. 

Do pobrania poniżej:

Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrownowazonym srodowisku pracy (pobierz)Link otwiera się w nowej karcie

Przyklady odpowiedzialnych praktyk przedsiebiorstw z zakresu pracy (pobierz)Link otwiera się w nowej karcie

Lista kontrolna Spoleczna odpowiedzialnosc przedsiebiorstw (pobierz)

Skip to content